آموزش پیشرفته فارکس

نحوه خواندن نمودار لگاریتمی

یکی از سوالاتی که پای ثابت بسیاری از کنکورها بوده است، احتمال دو جمله ای (برنولی) می باشد که تنها جایگذاری اعداد در یک فرمول ساده می باشد. اما تسلط بر آن حتما باید صورت بگیرد تا پاسخ‌ های صحیح را بیابید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی، در حین خواندن درس ریاضی تجربی، در پی نحوه خواندن نمودار لگاریتمی این نکته هستند که اهمیت هر فصل را بدانند و برای فصول پراهمیت وقت بیش تر لحاظ کنند.

لذا در این بین مسئله ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی اهمیت بیش تری پیدا می کند.

بهتر است داوطلبان با این موضوع بیش تر آشنا شوند تا در برنامه ریزی و وقت گذاری خود برای درس ریاضی آن در نظر بگیرند.

پیش از هر چیز لازم به اشاره است که درس ریاضی، در تمام گرو‌ه های آزمایشی، یک درس تماما متصل به هم است.

بهترین و منطقی‌ ترین ترتیب خواندن مباحث ریاضی برای داوطلبان کنکور و یا فارغ التحصیلان، کشف ارتباط میان مباحث مختلف و کنار هم چیدن این فصول به ترتیب ظهور آن ها در کتب درسی سه گانه آن ها می باشد.

در این مطلب نیز قصد داریم تا با توجه به اهمیت فصول و تعداد سوالات آن ها این امر را برای شما تسهیل بخشیم.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی تعداد سوالات سر فصل های مختلف

برای این منظور بهتر است پیش از هر چیز به تعداد سوالات هر مبحث در کنکورهای سال های پیش نگاهی بیاندازیم. جدول زیر میانگین تعداد سوالات هر مبحث در یک دهه از کنکور گروه آزمایشی تجربی گردآوری شده است:

میانگین تعداد سوالات در یک دهه از سال ۸۷ الی ۹۷ مباحث / سال
۵/۴ مشتق و کاربرد آن
۲ حد و پیوستگی
کمتر از ۱ مجانب
۳ تابع
۱ معادله و نامعادله
۲ آمار
۶/۲ احتمال
۲ مقاطع مخروطی
۵/۲ مثلثات
۱ معادله مثلثاتی
۱ لگاریتم و تابع نمایی
۱ تصاعد و دنباله
۲ انتگرال
کمتر از ۱ دستگاه معادلات و معادله خط
۱ معادله درجه دو
۱ ماتریس ۱
کمتر از ۱ آنالیز ترکیبی
۰ رشد و زوال
۰ تابع جزء صحیح
۴ هندسه ۱

بررسی سوالات درس ریاضی در کنکور سال ۹۸ در هر دو نظام آموزشی قدیم و جدید، نشان می دهد که:

از ۳۰ سوال این درس در دفترچه سوالات اختصاصی ۲۷ سوال عینا مشابه هم بوده و تنها ۳ سوال متفاوت داشته اند، که نشان می دهد، داوطلبان هر دو کنکور می توانند از این بودجه بندی و نکات این مطلب بهره مند شوند.

همان طور که از جدول فوق برداشت می شود، برخی از سر فصل ها در درس ریاضی هر ساله حتی در سال ۹۸ و کنکور نظام جدید، بیش تر مورد توجه طراحان بوده و اصطلاحا مباحث سوال خیزتری هستند.

ابتدا این فصول را بررسی کنید و در هر یک از آن ها که احساس ضعف می کنید را برای خود مشخص کنید تا در نحوه خواندن نمودار لگاریتمی نهایت در ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی آن ها را در اولویت های خود قرار دهید.

از کجا شروع کنیم؟

در بودجه بندی های مطرح شده مشاهده می کنید که هر ساله بیش از حدود ۸ سوال که بیش از ۲۵ درصد کل درس ریاضی در گروه تجربی را شامل می‌ شود، از کتاب هایی غیر از کتاب ریاضی است؛ یعنی ۴ سوال از کتاب هندسه و بیش از ۴ سوال آمار و احتمال.

لذا داوطلبان در ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی می توانند این مجموعه را از دیگر فصول خود مجزا کرده و در طول سال آن ها چندین بار مطالعه و مرور نمایند.

البته توصیه می کنیم که درس هندسه را هم راستا با فصول مربوط به بخش مثلثات درس ریاضی پیش ببرید.

چرا که:

بعضا داوطلبان برای حل راحت تر سوالات این درس در کنکور سراسری، ملزم به استفاده از قوانین موجود در مبحث مثلثات می باشند.

مبحث احتمال یکی از بهترین بخش ها برای تضمین کسب درصد یک یا دو سوال در کنکور می باشد که ارزش وقت گذاری بر روی آن بسیار بالا می باشد.

یکی از سوالاتی که پای ثابت بسیاری از کنکورها بوده است، احتمال دو جمله ای (برنولی) می باشد که تنها جایگذاری اعداد در یک فرمول ساده می باشد. اما تسلط بر آن حتما باید صورت بگیرد تا پاسخ‌ های صحیح را بیابید.

در مبحث آمار نیز بخش های واریانس و انحراف معیار داده ها بسیار مورد توجه طراحان بوده است.

چند سالی است که سوالات مفهومی و به نوعی حفظی نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته که موضوعاتی مانند تعریف انواع متغییرها، روش های آماری نحوه خواندن نمودار لگاریتمی مختلف و… طرح می شود، لذا از متن کتاب درسی در این مبحث نیز غافل نشوید.

اما ترتیب خواندن ریاضی کنکور تجربی را سعی کنید موازی با کتاب درسی خود پیش ببرید و هر جا نیاز بود، گریزی به کتب پایه برای پر کردن خلا ارتباطی بین فصول بزنید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی دنباله ها

به داوطلبان کنکور سراسری توصیه می کنیم که ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی را از فصول دنباله و تصاعد آغاز کنند.

این مبحث پایه ای، جدای از تک سوال مستقیم محتمل خود در کنکور سال آتی، در بسیاری از سوالات دیگر می تواند برای داوطلبان تیزبین راه گشا و یک میانبر برای رسیدن به جواب باشد.

به عنوان مثال:

در برخی از سوالات مربوط به مباحث دیگر، با کلید واژه هایی مواجه می شوید که نیاز به شمارش تعداد داده ها در میان دو عدد می شوید که این مبحث می تواند به صورت غیر مستقیم شما را در زمان کمتری به پاسخ برساند.

به عنوان مثال:

در سال ۹۵ کنکور سراسری، سوالی مختص به فصل تابع از شما پیدا کردن رابطه ای برای تعداد اعداد مضرب ۳ و ۷ در محدوده اعداد ۴ رقمی خواسته شده است که داوطلبی که دید بازی نسبت به این مبحث مهم داشته باشد به راحتی می تواند از آن بهره ببرد و در زمان کمتری پاسخ را پیدا کند.

در این بخش به دنباله های حسابی؛ هندسی؛ مربعی؛ مثلثی؛ فیبوناتچی توجه نمایید و به دقت آن ها را مطالعه کنید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای داوطلبان کنکور تجربی تابع، معادله و نا معادله

در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، فصول تابع، معادله و نامعادله که حدود ۴ سوال (پانزده درصد تقریبا) را به خود اختصاص داده است را در ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی خود لحاظ کنید.

برای موفقیت در پاسخ به تست های بخش معادله و نامعادله، زیر فصل های معادله درجه ۲، معادلات درجه بالاتر، جز صحیح، قدر مطلق، نا معادله، تعیین علامت توابع، تابع های زوج و فرد و مثلثات پایه ای را حتما در اولویت های خود قرار دهید.

در کنار تمام مطالب فوق روش حل معادلات به کمک ترسیم را به خوبی فرابگیرید. در بسیاری از تست ها تنها این روش می تواند راه گشا بوده و شما را به جواب برساند.

برای مبحث تابع نیز حتما مطالب مهم و زیر فصل های دامنه و برد، تركيب تابع، اعمال جبري روي توابع، تابع معكوس، انبساط و انقباض و توابع مثلثاتی و نحوه ترسیم آن ها را به دقت مطالعه کنید و مفاهیم آن ها را درک کنید.

توابع زوج و فرد، توابع اول، نواحی مثلثاتی روی برد و دامنه مجاز توابع مربوط به آن ها یکی از مهم ترین تیترها می تواند باشد که حتما باید مورد توجه قرار گیرند.

فراموش نکنید که مبحث تابع، بهترین بخش برای طرح سوالات ترکیبی می باشد. لذا سعی کنید در کنار هر مبحثی که می خوانید، سوالات تابع را در راستای آن بخش نیز مورد مطالعه قرار دهید. برای مثال بخش توابع مثلثاتی را به هنگام مطالعه مثلثات بخوانید و…

با فراگرفتن بخش های ذکر شده فوق، شما توانسته اید، پایه ریاضی خود را به طور محکمی بنا کنید و از این به بعد تمام فصول به نحوی زنجیره ای متصل به این پایه های نهادینه شده در ذهن شما، می باشند.

برای قوی تر کردن این اتصال حال می توانید به سراغ فصل لگاریتم بروید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی – لگاریتم

لگاریتم و تابع های مربوط به آن موسوم به توابع نمایی نیز یکی از زیر مجموعه های بخش تابع می باشد، اما به دلیل این که هر ساله یک سوال به این مبحث پر اهمیت اختصاص داده می شود، این بخش را از سر فصل تابع جدا کرده ایم تا بیش تر خود نمایی کند و داوطلبان از اهمیت آن مطلع شوند.

برای این منظور اتحاد هاي لگاريتمي و معادله و توابع لگاريتمي را به دقت مطالعه کنید. نحوه رسم این توابع نیز در تست های مقایسه ای به ویژه در مباحث مربوط به پیدا کردن دامنه و برد که با این تیتر ترکیب شده باشند، بسیار کمک خواهد کرد.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی – مثلثات

در ادامه می توانید به سراغ فصل بسیار مهم دیگری بروید که به صورت مستقیم ۱۰ درصد از سوالات را به خود اختصاص داده است؛ یعنی مبحث مثلثات.

اما این بخش مهم به جرات می توان گفت در نیمی از سوالات مانند، حد و پیوستگی، مشتق و نقاط بحرانی، انتگرال و بسیاری دیگر، خود را نشان می دهد و به صورت غیر مستقیم تاثیری بسیار بیش تر از درصد ذکر شده در نتیجه کنکور شما در درس ریاضی خواهد داشت.

در ترتیب خواندن فصلهای ریاضی برای کنکور تجربی مبحث مثلثات را به صورت دوره های کوتاه مدت مطالعه کنید و مرور های متعددی بر روی آن داشته باشید.

بر ای این منظور سر فصل های اتحاد هاي مثلثاتي، رسم نمودار مثلثاتي و طریقه حل معادله مثلثاتي را بیش از هر چیز مطالعه کنید.

توصیه اکید ما به داوطلبان آن است که:

به هیچ عنوان روابط ریاضی حاکم بر مثلثات را حفظ نکنند. چرا که تعداد این روابط بسیار زیاد و گسترده است و عملا این موضوع حفظ کردن آن ها را کاری نشدنی و عبث می کند که تنها ذهن شما را با این فرمول ها به هم میریزد. لذا تنها به روند رسیدن به هر یک از روابط مسلط شوید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی کنکور تجربی حد و پیوستگی

بخش بسیار مهم بعد که هر ساله ۲ سوال و بعضا بیش تر را به خود اختصاص می دهد، فصل حد و پیوستگی می باشد.

برای این بخش باید بر روی مباحث حد از نمودار (تعریف تصویری حد)، حد بینهایت، حد در بینهایت، انواع ۴ گانه نقاط مبهم در حد (ابهام صفر بر صفر، صفر بر بینهایت، بینهایت بر بینهایت و صفر حدی) را به دقت بشناسید.

بخش رفع ابهام نیز بیش تر تست های کنکور سراسری را به خود اختصاص می دهد. قوانین هم ارزی را برای همین منظور به دقت مطالعه کنید.

قانون هوپیتال نیز با وجود این که از کتب نظام جدید حذف شده است، می تواند یک راه حل عالی در حل بسیار سرع تست ها باشد.

می توانید آن را نیز در بخش های فراتر از کتاب درسی خود مطالعه کند که اصلا وقت گیر و پیچیده نمی باشد.

برای بخش پیوستگی نیز بر مباحث بازه، نقطه و نمودار مسلط شوید.

ترتیب خواندن فصلهای ریاضی کنکور تجربی مشتق و کاربردها

همان طور که نشان داده شد:

بیش از ۴ تست هر ساله از این مبحث در کنکور طرح شده است که ۱۵ درصد کل درس ریاضی می باشد و اهمیت فراوان آن را نشان می دهد. برای این فصل نیاز به تسلط کامل بر مباحث مشتق گيري؛ مشتق پذيري؛ معادله خط مماس و قائم، زاويه بين دو منحني، آهنگ تغييرات و مشتقات ضمني دارید.

کاربردهای مشتق را نیز در زیر فصل های نقطه بحرانی؛ اکسترمم نسبی و مطلق؛ نقطه عطف؛ صعودی و نزولی؛ آزمون مشتق اول و دوم؛ جهت تقعر؛ نمودار شناسی می توانید جستجو و مطالعه کنید و وزن مطالعاتی بیش تری برای آن ها لحاظ کنید، چرا که بسیار مهم و مورد توجه در تست ها می باشند.

لازم به ذکر است که:

مبحث نقاط بحرانی در کاربردهای مشتق، یکی از مباحث اصلی متفاوت میان داوطلبان کنکورهای نظام قدیم و جدید می باشد که لازم است به آن توجه شود. لذا برای این بخش به تست های کنکورهای سال پیش تنها برای درک مفهوم توجه کنید، چرا که بسیاری از نحوه خواندن نمودار لگاریتمی تعارف بحرانی در کنکور ۹۸ تغییر کرده است.

ترتیب خواندن فصل های ریاضی برای داوطلبان کنکور تجربی انتگرال

یکی از تغییرات ایجاد شده در کتب ریاضی، حذف مبحث انتگرال برای داوطلبان رشته تجربی بوده است. لذا این بخش تنها برای داوطلبان کنکور نظام قدیم در سال ۹۹ مفید می باشد.

عمل انتگرال در ریاضیات بر خلاف مشتق عمل می کند و به افزایش مرتبه معادلات منجر می شود، لذا لازم است این بخش بعد از مطالعه بخش مشتق مورد توجه قرار گیرد.

برای تسلط در این بخش سعی کنید هر تابعی نحوه خواندن نمودار لگاریتمی را که در بخش های مختلف اعم از تابع، مثلثات، لگاریتم، مشتق و… مشاهده می کنید، به نحوه انتگرال گیری آن فکر کنید و برای محاسبه آن دست به کار شوید. انتگرال توابع مثلثاتی بسیار حائز اهمیت است و نیاز به تست زنی بسیار زیادی دارد.

تمرین و تست زنی مکرر، تنها راه تسلط بر این موضوع می باشد و مسلما حفظ کردن آن ها راه حل بسیار غلطی می باشد.

با خواندن این مباحث و با ترتیب ذکر شده، شما یک روند منطقی و استاندارد را پیش خواهید برد و تنها نیاز به تسلط کافی بر تمام این فصول جهت کسب درصد لازم برای اهداف خود را، دارید. تنها راه رسیدن به تسلط در فصول مختلف درس ریاضی، تمرین فراوان و دست به قلم شدن برای حل تست ها می باشد.

برای این منظور داشتن یک برنامه ریزی درسی دقیق و مفید می تواند مسیر شما را بسیار آسان تر نماید. مشاوران مرکز “الو سلام مشاور”، همه روزه برای همین منظور و جهت پاسخ دادن به سوالات و ابهامات در دسترس شما می باشند و می توانید با آن ها در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا