گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

5 متد مهم فیبوناچی

با این حال، لازم نیست کـه حتما با شماره یک شروع کنید، تا زمانی کـه دو شماره قبلی رابا هم جمع کنید تا شماره بعدی بـه‌دست آید روش کار صحیح اسـت. برای مثال اگر با ۲ شروع کنید ۲ – ۲ – ۴ – ۶ – ۱۰ – ۱۶ و الی آخر. با این حال بهتر اسـت از یک شروع کنیم کـه مطمئن‌تر باشد.

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مباحث فیبوناچی از ابزارهای رایج در معاملات محسوب میشود که فهم و درک این ابزار یا به عبارتی استفاده از علم ریاضی قدیم 5 متد مهم فیبوناچی برای هر معامله گری در جهت کسب سودآوری بسیار با اهمیت است. بسیاری از معامله گران از ابزارهای فیبوناچی در جهت تصمیمات قطعی معاملاتی خود استفاده میکنند.

یک ریاضی دان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی با به کار بستن سیستم قدیمی هندی نه نماد و سایر مهارت های ریاضی به کشف اعداد و خطوط فیبوناچی پرداخت. سری اعداد فیبوناچی یک ترتیب از اعداد 0،1 ،1، 2، 3 ،5 ،8 ،13 ،21 ،34 و غیره است که هر عدد از جمع دو عدد قبلی به دست میآید.

در صورتیکه هر عدد بر عدد بعدی خود تقسیم شود نسبتی بهدست میآید. این نسبت از عدد 1.5 شروع میشود و به نسبت طلایی 1.618 میرسد و سپس این نسبت ثابت باقی میماند. زمانی که قیمت یک دارایی مالی متمایل به صعود یا نزول میشود بین این موج افزایشی یا کاهشی با موج کاهشی یا افزایشی قبلی یک رابطه ی ریاضی ایجاد میشود که در قالب نسبت طلایی 1.618 ظاهر میشود. ابزارهای فیبوناچی از این رابطه ریاضی در جهت پیشبینی برگشت روند استفاده میکنند.

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی

تعدادی از تحلیلگران بر این قضیه اتفاق نظر دارند که ابزارهای فیبوناچی میتوانند در بیش از 70 درصد موارد رفتار بازار را به درستی پیشبینی کنند در حالیکه از نظر برخی دیگر متد زمانبر و پیچیده ایست. به عبارت دیگر معاملهگران نباید سطوح فیبوناچی را به عنوان سطوح مقاومت و حمایت قطعی در نظر بگیرند و در واقع توجه به سطوح فیبوناچی یک نوع آسودگی خیال برای به کار بستن سایر روشهای تحلیلی ایجاد میکند.

به طور کلی پنج نوع ابزار معاملاتی بر اساس کشفیات فیبوناچی وجود دارد:

  1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement)
  2. فیبوناچی گسترشی یا انبساطی (Fibonacci extension or expansion )
  3. فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci projection)
  4. فیبوناچی کمانها (Fibonacci arcs)
  5. 5 متد مهم فیبوناچی
  6. فیبوناچی بادبزن (fibonacci fans)
  7. فیبوناچی زمانی (Fibonacci time zones)

خطوط ایجاد شده توسط این ابزار در قیمت هایی که خطوط در نزدیکی آنها ترسیم شده سیگنال تغییر روند میدهند.

فیبوناچی اصلاحی ( retracement)

در تحلیل تکنیکال یک فیبوناچی اصلاحی با انتخاب دو نقطه کف و سقف در نمودار یک سهم و با تقسیم فاصله ی عمودی دو نقطه توسط نسبت های فیبوناچی ایجاد می شود. این نسبتها شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 100% است. وقتی این سطوح شناسایی شدند خطوط افقی متناسب با نسبتها توسط سیستم ترسیم و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشوند. همچنین معامله گران میتوانند حد ضرر، حد سود و هدف قیمتی خود را در این سطوح در نظر بگیرند. این ابزار نیز همانند سایر ابزارها با اشکالاتی همراه است بنابراین بهتر است همزمان از ترکیب اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده شود. در نمودار 1 سطوح فیبوناچی اصلاحی با استفاده از نوار ابزار در نرمافزار ترسیم شده است.

نمودار 1: فیبوناچی اصلاحی

نمودار شماره 1 فیبوناچی اصلاحی

همانطور که در نمودار 1 مشهود است قیمت به اندازهی 61.8 درصد از رشد قبل را اصلاح کرده است و از این سطح مجددا رشد قیمت از سر گرفته شده است.

فیبوناچی اصلاحی بیشترین کاربرد را در بین تمامی ابزارهای فیبوناچی دارد. به دلیل سادگی نسبی و استفاده آن با هر وسیله ی معاملاتی دیگر از مزیت نسبی برخوردار است. این ابزار برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و همچنین قرار دادن اردرهای حد ضرر و اهداف قیمتی کاربرد دارند.

هر سطح با نسبتهای مذکور بیانگر مقدار اصلاح قیمت نسبت به حرکت اولیه ی آن است. مهمترین سطح فیبوناچی اصلاحی قابل رویت سطح 61.8 درصد است. به طور مثال همپوشانی فیبوی اصلاحی 61.8 درصد با خط روند صعودی میتواند منطقه ی قوی حمایتی برای ادامه ی روند صعودی باشد.

فیبوناچی گسترده (extentsion)

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که معامله گران می توانند براساس آن هدف های قیمتی و میزان حرکت آن پس از اصلاح را برآورد کنند. سطوح اکستنشن منطقه ی احتمالی برگشت قیمت محسوب میشود. این سطوح براساس نسبت های فیبوناچی طبقه بندی شده اند که رایجترین آنها شامل سطوح 127%، 161.8%، 200%، 261.8% است.

فیبوناچی اکستنشن فرمول خاصی ندارد و تنها با انتخاب دو نقطه رسم میشود. اولین نقطه انتهای یک حرکت (سقف) است و دومین نقطه انتهای یک برگشت یا اصلاح است. با اتصال نقطه ی سقف به کف رشد قیمتی بیش از 100 درصد توسط سطوح اکستنشن یا اکسپنشن شناسایی می شود.

به طور مثال اگر قیمت پس از x دلار رشد از 20 دلار به 10 دلار کاهش یابد درصورتیکه قیمت از 100 درصد تغییرات اول یعنی از قیمت 20 دلار (10+(0.100*10)) فراتر رود از طریق فیبوی اکستنشن هدف های قیمتی بعدی پیشبینی میشود. در نمودار 2 نمایی از سطوح اکستنشن ترسیم شده است.

نمودار2: فیبوناچی اکستنشن

نمودار شماره 2 فیبوناچی اکستنشن

اگر قیمت از یک سطح اکستنشن رد شود ممکن است به حرکت خود تا سطح بعدی اکستنشن ادامه دهد. فیبوناچی اکستنشن محدوده هایی از سودهای احتمالی است. قیمت ممکن است در این سطوح متوقف نشود یا دقیقا از آن برنگردد اما محدوده های مهم بازگشتی محسوب میشوند. به طور مثال قیمت ممکن است از سطح 1.618 بگذرد و قبل از آنکه به سطح 200 درصد برسد مجددا برگردد.

فیبوناچی اکستنشن در هر بازار و در هر بازهی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد اما سرمایه گذاران همواره باید از این سطوح به همراه سایر اندیکاتورها و الگوها جهت تعیین یک یا چند هدف قیمتی استفاده کنند. هم پوشانی سطوح اکستنشن با سقف کانال صعودی یا نزولی میتواند محدوده ی بسیار مهم جهت برگشت قیمتی محسوب شوند.

فیبوناچی پروجکشن ( Fibonacci projection)

فیبوناچی پروجکشن یک ابزار رایج مورده استفاده در بین معامله گران محسوب میشود. ایده اصلی پروجکشن بر این اساس است که بازارها یک بخش قابل پیشبینی از یک حرکت را اصلاح میکنند سپس در مسیر اصلی خود حرکت میکنند و به بالای نزدیکترین قله نیز صعود میکنند. فیبوناچی پروجکشن نسبتهایی هستند که سطوح برگشتی بالقوه را شناسایی میکنند که محبوبترین و رایجترین آنها سطوح 161.8 و 261.8 درصد است.

این ابزار به معامله گران در تشخیص قیمت های هدف، حد ضررها کمک میکند. هرچند استفاده همزمان این ابزار با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت تایید سیگنالها مؤثرتر است.

در بکارگیری فیبوناچی پروجکشن دو موج قیمتی مورد نیاز است. موج قیمتی آغازین و موج تکمیلی آن در جهت معکوس در نظر گرفته میشود. فیبوی پروجکشن از انتهای موج معکوس بسط داده میشود.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نیاز به درک روند اصلی قیمت است و با استفاده از سه نقطه فیبوناچی پروجکشن ترسیم میشود. به طور مثال اگر روند اصلی قیمت مطابق تصویر 3 صعودی باشد

یک کف و سقف (A-B) در روند صعودی و به دنبال آن یک اصلاح کوچک (B-C) مشخص شده است با اتصال کف A با سقف B و سپس اتصال B با کف C نقاط پایانی احتمالی حرکت رو به بالا توسط نسبت های فیبوناچی پروجکشن ترسیم میشود. این نسبتها معادل 38، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.8 درصد از نقطه ی شروع C است.

نمودار3: فیبوناچی پروجکشن

نمودار3: فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی مثل تریدینگ ویو و متا تریدر قابل دسترس است. سطوح پروجکشن در تعیین محدوده ی بالقوهی سودآوری بیشترین کاربرد را دارد. برخلاف خطوط میانگین، سطوح فیبوناچی پروجکشن قیمتهای استاتیک هستند که تغییری نمیکنند. این ابزار فیبوناچی در بسیاری از الگوها از جمله گارتلی، تئوری امواج الیوت و … مورد استفاده قرار میگیرد.

فیبوناچی کمانها (Fibonacci arcs)

فیبوناچی کمان ها نیم دایره هایی هستند که به سمت بیرون از خط ارتباط دهنده ی کف و سقف بسط داده شده است. این کمان ها براساس 5 متد مهم فیبوناچی خطوط 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% تقسیم می شوند. کمانها براساس هر دو قیمت و زمان ترسیم میشوند. به عبارت دیگر کمان ها براساس ترسیم یک خط مبنا که دو نقطه کف و سقف را به هم متصل میکند ایجاد میشوند هرچه خط مبنا طولانی تر باشد کمان ها پهن تر میشوند.

فیبوناچی کمانها سطوح حمایت و مقاومت داینامیک ایجاد میکنند که درطی زمان با افزایش یا کاهش کمانها تغییر میکنند.

چنانچه در یک روند صعودی خط مبنا از 10 به 20 دلار رود طول خط مبنا معادل10 دلار است 5 متد مهم فیبوناچی که کمانها آن را به 23.6، 50، 61.8 درصد تقسیم میکنند. به طور مثال 23.6% 10 دلار معادل 2.36 دلار میشود بنابراین کمان در 2.36$-20$=17.64$ قرار میگیرد و سطح 50% نیز معادل 15 دلار خواهد شد.

فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی کمان ها در یک ردیف قرار میگیرند. اگر فیبوناچی اصلاحی و کمانها براساس یک خط مبنا ترسیم شود سطح اصلاحی در ردیفی که کمانها خط مبنا را قطع میکنند قرار میگیرند. به طور مثال سطح 23.6% در هر دو فیبوناچی باید در یک قیمت قرار گیرند. فیبوناچی اصلاحی سطوح افقی هستند که در طول زمان ثابت اند اما کمان ها نقاط تقاطع متفاوتی در طول زمان نمایش میدهند.

به عبارت دیگر سطوح اصلاحی استاتیک و سطوح کمانها داینامیک هستند. فیبوناچی کمانها اغلب با سایر فرمهای تحلیل تکنیکال مثل الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکالی ترکیب میشوند. معامله گران ممکن است از فیبوناچی کمانها برای تشخیص محدوده های بالقوه حمایت و مقاومت استفاده کنند اما باید تا تثبیت و شروع برگشت قیمت به منظور انجام معامله در جهت روند صبر پیشه کنند.

فیبوناچی بادبزن (Fibonacci fans)

فیبوناچی بادبزن مجموع های از خطوط روند متوالی است که براساس یک کف قیمتی و قلهی قیمتی در یک دوره ی زمانی مشخص ترسیم میشود. خطوط فیبوناچی بادبزن براساس سطوح فیبوی اصلاحی ساخته میشوند.

در ترسیم این فیبو نیز همانند فیبوی اصلاحی و کمان دو نقطه کف و سقف را انتخاب میکنیم سپس سه خط روند با نسبتهای 38.2%، 50% و 61.8% در نمودار ظاهر میشوند. خطوط فیبوناچی بادبزن در روند صعودی به عنوان خطوط حمایتی و در روند نزولی به عنوان خطوط مقاومتی عمل میکنند. در نمودار 5 نمونهای از فیبوی بادبزن و عکس العمل قیمتی نسبت به این خطوط مشاهده میشود.

نمودار 5: فیبوناچی بادبزن

نمودار 5: فیبوناچی بادبزن

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی یک اندیکاتور تکنیکال براساس زمان است که غالباً با انتخاب یک قله یا کف ترسیم میشود و حاصل آن خطوط عمودی است که از سمت راست گسترش مییابد و زمانی را که کف یا سقف بعدی شکل میگیرد مشخص میکند.

اولین خط یک دوره بعد از نقطه ی شروع ظاهر میشود و دومین خط دو دوره بعد ظاهر میشوند. مناطق زمانی فیبوناچی جهت تایید انجام معاملات استفاده میشود. اگر نمودار قیمت یک سهم همزمان به سطح فیبوی حمایتی و فیبوناچی زمانی نزدیک شود احتمال برگشت قیمت از محدوده حمایتی قویتر میشود.5 متد مهم فیبوناچی

برای تخمین مدت زمان اصلاح قیمت در یک روند از ابزار اصلاح زمانی استفاده میشود. نسبت های اصلاح زمانی براساس سطوح فیبوناچی تعریف میشود که به ترتیب شامل سطوح 38%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8% است. به این صورت که ابتدا روی کف قیمت سپس سقف قیمت کلیک میکنیم تا زمان تکمیل کف بعدی براساس نسبت های فیبوناچی به دست آید.

به طور مثال اگر قیمت یک سهم با 50 کندل از کف به سقف رسید و مجدد با 50 کندل به کف بعدی رسید یعنی به نسبت 100 درصد اصلاح زمانی رسید. به طور مثال در نمودار 6 تقریبا در 100 درصد اصلاح زمانی حرکت AB، قیمت خود را به کف رسانده است. به عبارت دیگر مدت زمان اصلاح قیمتی پس از تشکیل سقف B معادل مدت زمان صعود قیمت از A تا B بوده است.

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط 5 متد مهم فیبوناچی بندی + آموزش دقیق ترفند عدد فیبوناچی

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی + آموزش دقیق ترفند عدد فیبوناچی

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی ،امروز بـه تکنیک عجیب ولی کاربردی آشنا شدیم کـه می‌توان برای موارد شرط بندی از ان استفاده نمود.این تکنیک ؛ شماره فیبوناچی اسـت کـه برای شـما بـه صورت کامل توضیح می‌دهیم با ما همراه باشید.

از این روش مبلغ گذاری بـه عنوان بهترین و قدیمی‌ترین روش Staking plan یاد میشود و هنوز هم روشی بسیار کارامد و پراستفاده میباشید اسم این روش از روی نام نابغه ایتالیایی ریاضی ” لئوناردو فیبوناچی ” برداشته شده اسـت و این روش را ابداع کرده اسـت.

جالبه بدونید فیبوناچی درسال 1202 جزییات این روش رو عمومی کرد و مورد استفاده قرار گرفت امّا تازه از سال 1960 این روش بـه صورت دقیق مورد بررسی قرار و گرفت و ارزش کار فیبوناچی مشخص شد و استفاده هایي کـه در مهندسی و دکتری ؛ هواشناسی و نجوم و انوع 5 متد مهم فیبوناچی رشته هاي‌ دیگه داشت ؛ امّا خب بـه اون قسمتش کاری نداریم.

تعداد زیادی از شـما میدانید کـه فیبوناچی هیچ ارتباطی با بازی رولت ندارد، بلکه یک توالی ساده ریاضی اسـت کـه با شماره یک شروع میشود و از مجموع دو شماره قبلی شماره بعدی دنباله حاصل میشود. بـه این ترتیب چند شماره نخست دنباله فیبوناچی بدین صورت اسـت:

۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴ – ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ – ۲۳۳ – ۳۷۷ – ۶۱۰

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی + آموزش دقیق ترفند عدد فیبوناچی

با این حال، لازم نیست کـه حتما با شماره یک شروع کنید، تا زمانی کـه دو شماره قبلی رابا هم جمع کنید تا شماره بعدی بـه‌دست آید روش کار صحیح اسـت. برای مثال اگر با ۲ شروع کنید ۲ – ۲ – ۴ – ۶ – ۱۰ – ۱۶ و الی آخر. با این حال بهتر اسـت از یک شروع کنیم کـه مطمئن‌تر باشد.

تکنیک عدد فیبوناچی

رولت کازینو

ممکن اسـت نسبت بـه نحوه‌ي استفاده از این دنباله اعداد در هنگام شرط‌بندی روی بازی رولت کنجکاو باشید. نخستین چیزی کـه باید بـه ان توجه کنید این اسـت کـه این یک شیوه شرط برابر اسـت، بنابر این می توانید با استفاده از ان روی قرمز/مشکی، زوج/فرد و ۱-۱۸/۱۹-۳۶ شرط ببندید.

ایده اصلی این اسـت کـه بازیکن با شرط یک شروع کند و سپس مسیر خودرا از طریق دنباله فیبوناچی ادامه دهد تا برنده شود. مهم ترین نکته‌اي کـه باید یه ان توجه کنید این اسـت کـه وقتی در تصاعد منفی سیستم هستید، هر بردی باعث برگرداندن همه ی باخت‌هاي‌ قبلی نمی شود.

در حقیقت هر چه در دنباله فیبوناچی بیش‌تر پیش ‌روی کنید بیش‌تر خواهید باخت. اگر در نخستین شرط برنده شوید سود می برید، اما اگر در شرط دوم یا سوم بازنده شوید سر بـه سر از بازی خارج میشوید. پس از ان هر بار کـه برنده شوید ضرر خواهید کرد و ضررها بزرگ و بزرگ تر می شوند.

با استفاده از این روش، همواره باید مسیر دنباله را تا رسیدن بـه برد ادامه دهید مانند مثال زیر:

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی

شرط ۱ 5 متد مهم فیبوناچی و باخت
شرط ۱ و باخت
شرط ۲ و باخت
شرط ۳و باخت
شرط ۵ و باخت
شرط ۸ و باخت
شرط ۱۳ و باخت
شرط ۲۱ و باخت
شرط ۳۴ و برد

تکنیک عدد فیبوناچی

سپس، بعد از این‌کـه شرط ۳۴ منجر بـه برد شد، بایستی دو شماره در توالی بـه عقب بازگشت و روی ان شماره شرط بست. در مثال بالا شرط بعدی سیزده خواهد بود. شـما باید این پروسه را بارها و بارها تکرار کنید تا زمانی‌کـه درست بـه ابتدای دنباله بازگشته و روی یک شرط ببندید. در ادامه یک مثال بسط یافته از چگونگی کارکرد این حالت را می بینید:

شرط ۱ و باخت
شرط ۱ و باخت
شرط ۲ و باخت
شرط ۳ و باخت
شرط ۵ و باخت
شرط ۸ و باخت
شرط ۱۳ و باخت
شرط ۲۱ و باخت
شرط ۳۴ و برد
شرط ۱۳ و باخت
شرط ۲۱ و برد
شرط ۸ و برد
شرط ۳ و باخت
شرط ۵ و برد
شرط ۲ و باخت
شرط ۳ و باخت
شرط ۵ و برد
شرط ۲ و برد
شرط ۱ و برد

مثال فوق یک فرضیه اسـت و نتیجه تضمینی برای هر حالتی محسوب نمیشود. علاوه بر این، مانند همه ی روش‌ها، ممکن اسـت یک روند دراز مدت باخت اتفاق بیافتد، پس بسیار مهم اسـت کـه حد ضرر تعیین کرده و بـه ان پایبند باشید.

این روش چطور عمل میکنه ؟؟

فیبوناچی یک قانوون خیلی ساده داره و اونم این هست کـه شماره بعدی مجموع دو شماره قبلی هست بـه شکل زیر :

همونطور کـه مشاهد می‌کنید هر شماره جمع 2 شماره قبلی هست ؛ یعنی اگر اعداد بالا رو ادامه میدادیم می ‌شد 21+13 = 34 و بـه همین ترتیبدر شرطبندی بندی بـه این اعداد بـه عنوان مبلغ نگاه می کنیم ؛ اول یک مبلغی برای شرط اولیه درنظر می‌گیریم و اگر باخت شد بـه علاوه مبلغ شرط قبلی می‌کنیم ؛ مثلاً شماره یک رو همون هزار تومان خودمون درنظر می‌گیریم.

شرط اول 1000 تومان
شرط دوم 1000+ 0 = 1000
شرط سوم 1000+1000 = 2000
شرط چهارم 2000+1000 = 3000
شرط پنجم 3000+2000 = 5000
و بـه همین ترتیب تا شرط شـما برد بشه

زمانی کـه شرط شـما برد شد دوباره بر می‌گردید بـه مبلغ اولیه اگر میخواید این روش بهترین عملکرد رو داشته باشه و بعد از باخت چهارم بتونه باخت ها رو جبران کنه ؛ ضرایب باید بـه شکل زیر باشه.

بازی یا میکس اول: هر ضریبی
بازی یا میکس دوم: ضریب 2 بـه بالا
بازی یا میکس سوم: ضریب 2 بـه بالا
بازی یا میکس چهارم بـه بعد: ضریب 2.618 بـه بالا

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی + آموزش دقیق ترفند عدد فیبوناجی

فیبوناچی معکوس – یک سیستم با ریسک بالا

روش فیبوناچی یک نسخه عادی و یک نسخه معکوس دارد. نسخه‌هاي‌ عادی استراتژی از روش تصاعد منفی استفاده می کنند، این یعنی شرط‌هاي‌ خودرا پس از باخت افزایش می دهید، نسخه‌هاي‌ معکوس از تصاعد مثبت استفاده میکنند، یعنی شرط‌هاي‌ خودرا پس از برد افزایش میدهید.

با استفاده از روش معکوس، بازیکن برخلاف روش عادی رفتار می کند. بازیکن پس از برد یک پله در تصاعد بـه جلو می رود و پس از هر باخت دو پله بـه عقب باز میگردد. ایده این اسـت کـه روی یک نوار برد سوار شده و کسب سود کنید. دراین‌جا مثالی از روش فیبوناچی معکوس را می بینید:

آموزش دقیق و ترفند عدد فیبوناچی در شرط بندی

شرط روی ۱ و برد
شرط روی ۱ و برد
شرط روی ۲ و برد
شرط روی ۳ و باخت
شرط روی ۱ و برد
شرط روی ۲ و برد
شرط روی ۳ و برد
شرط روی ۵ و باخت
شرط روی ۲ و باخت
شرط روی ۱ و برد

تکنیک عدد فیبوناچی در شرط بندی

اگر اعداد بالا را بـه دقت بررسی کنید، متوجه میشوید کـه این سیستم چندان خوب بـه‌نظر نمیرسد. این بازیکن هفت برد و سه باخت کسب کرده، اما با این وجود تنها یک واحد سود برده اسـت.

بـه همین دلیل اسـت کـه فیبوناچی معکوس چندان مورد اقبال گسترده قرار نگرفته و یکی از استراتژی‌هاي‌ ضعیف برای بازی رولت محسوب می شود. ساختار این روش بـه بردهای بیش‌تر و باخت‌هاي‌ کم‌تر شـما تکیه دارد کـه در دراز مدت امری غیر محتمل بـه‌نظر میرسد.

نکات فیبوناچی

1- این روش نمی‌تواند سود شـما بعد از باخت هاي‌ متوالی زیاد را تضمین کند اما بـه شکل چشمگیری شانس باخت کلی شـما را پایین میاورد.

2- نکته خیلی مهم از طرف یکی از کاربران کـه سابقه زیادی در اجرای این متد داره.

آموزش Limbo را بازی کنیم؟

آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ هنگامی کـه بیشتر مردم اصطلاح برزخ را می‌شنوند، ابتدا درباره انچه .

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین 4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین 4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین کازینوها دنیایی برای خودشان هستند. هرروز، هیجان .

هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین

هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین هوش مصنوعی و نقش ان در کازینوهای آنلاین ؛ هوش مصنوعی مجموعه اي .

شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022

شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022 شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022 Apex Legendsبا انتشار اخباری مبنی بر این‌که Apex Legends پشتیبانی بین پلتفرمی را .

قمار ضد اجتماعی 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار

قمار ضد اجتماعی 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار قمار ضد اجتماعی قمار یک فعالیت ذاتی اجتماعی اسـت. تعداد زیادی .

4 کار فوق العاده سرگرم کننده برای انجام در ماکائو

4 کار فوق العاده سرگرم کننده برای انجام 5 متد مهم فیبوناچی در ماکائو 4 کار فوق العاده سرگرم کننده برای انجام در ماکائو 4 کار فوق العاده سرگرم کننده برای انجام در ماکائو بـه .

مسابقه دوم جی‌کل: یک چالش کوچولو!

به دومین مسابقه جی‌کل خوش آمدید! در این مسابقه شما باید یک برنامه کوتاه فیبوناچی بنویسید. از بین برنامه‌های صحیح، کوتاهترین برنامه برنده خواهد بود. به نفر برتر، جوایزی به رسم یادبود اهدا می‌شود (شامل یک فلش‌مموری، لیوان جاواکاپ و گواهینامه جاواکاپ).

درباره مسابقه‌های جی‌کل:

سری فیبوناچی، یک دنباله از اعداد است که با ۱ و ۱ شروع می‌شود (دو عضو اول این دنباله عدد یک هستند) 5 متد مهم فیبوناچی و هر عضو بعدی حاصل‌جمع دو عضو قبلی است. برنامه‌ای برای تولید دنباله فیبوناچی بنویسید.

برای این کار، واسط Fibonacci را پیاده (implement) کنید. در کلاسی که پیاده می‌کنید، متد sequnce را تعریف کنید. این متد تعداد اعضای دنباله فیبوناچی را به صورت پارامتر دریافت می‌کند و یک List شامل این اعضا برمی‌گرداند. مثلاً اگر این متد عدد ۶ را به عنوان پارامتر دریافت کند، لیستی شامل اعداد ۱ و ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ برمی‌گرداند. اگر عدد دریافتی کوچکتر از صفر باشد، باید یک خطا (هر نوع Exception ای که دوست دارید) پرتاب شود. اگر این عدد صفر باشد، باید یک لیست خالی برگردانده شود (نباید null برگرداند).

دریافت واسط Fibonacci:
بسته ir.javacup.jcal.jcal2 را دریافت نمایید. کلاس FibonacciImpl از این بسته حذف شده است و شما باید آن را پیاده‌سازی نمایید. نام کلاس شما دقیقاً باید FibonacciImpl باشد و بسته‌‌‌ی این کلاس هم دقیقاً باید ir.javacup.jcal.jcal2 تعریف شده باشد (یعنی اسم کامل کلاس شما ir.javacup.jcal.jcal2.FibonacciImpl خواهد بود).

معیار ارزیابی:
برنامه‌ای برنده این مسابقه است که اولاً صحیح باشد و ثانیاً کوتاه باشد.

صحت برنامه: باید مشخصات کلاس موردنظر همگی رعایت شوند. به عنوان مثال همه test-case هایی که در اختیار شما هستند (فایل FibonacciTest را ببینید)، باید پاس شوند.

برای آشنایی با موضوع آزمون واحد (Unit Testing) و JUnit این اسلایدها را ببینید. برای مطالعه بیشتر، JUnit را در سایت جاواکاپ جستجو کنید.

اندازه برنامه: در این مسابقه، هر چه برنامه شما کوتاه‌تر باشد، بهتر است. تعداد کاراکترهای برنامه شما شمرده می‌شود و از بین برنامه‌های صحیح، کوتاهترین برنامه برنده می‌شود. بنابراین، صورت مسأله به طور خلاصه این است: واسط را با کمترین تعداد کاراکتر ممکن پیاده‌سازی کنید. از بین کاراکترهای موجود در برنامه شما، کاراکترهای فاصله، خط جدید و تب حذف می‌شوند و سپس تعداد آنها (به صورت خودکار) شمرده می‌شود.

برای محاسبه تعداد کاراکترهای برنامه خود، می‌توانید از این برنامه استفاده کنید.

اگر امتیاز دو نفر از هر نظر مساوی باشد (دو برنامه صحیح باشند و تعداد کاراکترهای دو برنامه مساوی باشد)، کسی برنده می‌شود که زودتر پاسخ خود را فرستاده است.

هدایای برنده:
گواهینامه برترین شرکت‌کننده از طرف انجمن جاواکاپ.

یک لیوان جاواکاپ به رسم یادبود.

پیاده‌سازی شما شامل فقط و فقط یک فایل جاوا FibonacciImpl (بدون هیچ اضافات دیگری و بدون درج فولدر و بسته) خواهد بود. همچنین یک فایل متنی با نام info.txt شامل نام، نام‌خانوادگی، تلفن همراه و شماره ملی بسازید. این دو فایل (FibonacciImpl.java و info.txt) را در یک فایل zip فشرده کنید و به آدرس [email protected] ارسال نمایید. (فقط یک فایل zip شامل دو فایل مذکور ارسال نمایید).

لطفاً ساختار فایل ارسالی خود را دقیقاً مانند همین فایل تنظیم کنید تا در تصحیح اتوماتیک برنامه‌ها، برنامه شما به درستی اجرا شود. لطفاً عنوان (subject) ایمیل خود را برای این مسابقه JCAL002 قرار دهید.

از هر نسخه‌ای از جاوا که می‌خواهید استفاده کنید (حتی جاوا ۸). هر امکانی که در JDK هست، قابل استفاده است. ولی نمی‌توانید از یک کتابخانه اضافی (که در JDK نیست) استفاده کنید. همان‌طور که گفته شد، برنامه ارسالی شما فقط شامل یک فایل (کلاس FibonacciImpl) است و از فایلهای jar یا … دیگری نمی‌توانید استفاده کنید.

حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، طبق دستورالعمل مذکور نسبت به ارسال برنامه خود اقدام نمایید.

شرایط شرکت در مسابقه:
برنامه‌هایی که شباهت زیادی به هم داشته باشند، همگی از شرکت در مسابقه حذف می‌شوند. این شرایط به صورت خودکار و با کمک ابزارهای کشف کد مشابه بررسی می‌شود. بنابراین از ارسال برنامه‌های مشابه با ایمیل‌های مختلف خودداری کنید. همچنین پیاده‌سازی خود را در اختیار دیگر شرکت‌کنندگان قرار ندهید.

دانش لازم برای شرکت این مسابقه:
– مفاهیم عمومی برنامه‌نویسی به زبان جاوا (متد، متغیر و حلقه)

– مفهوم واسط (interface)

توضیح واضحات: بدیهی است که لزوماً کوتاه نوشتن برنامه‌ها همواره مطلوب نیست. گاهی اختصار بیش از حد، به گویایی، شفافیت و قابلیت برنامه صدمه می‌زند. این مسابقه، صرفاً یک آزمون چالشی کوتاه و جالب است و قصد ندارد اختصار بیش از حد در برنامه‌نویسی را ترویج کند.

در صورت نیاز و در رابطه با مسابقات جی‌کل، با آدرس [email protected] تماس بگیرید.

آشنایی با ۵ تکنیک‌ کاربردی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با ۵ تکنیک‌ کاربردی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از الزاماتی است که اگر قصد دارید در بازار ارز دیجیتال به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید باید با صفر تا صد آن آشنا باشید. خواندن چارت‌های قیمتی، مشخص کردن حمایت‌ها، مقاومت‌ها و مهم‌تر از همه داشتن دید همه جانبه نسبت به نمودارها همگی با تسلط داشتن به اصول تحلیل تکنیکال و تمرین این مهارت به دست می‌آیند. در ادامه نکاتی کاربردی و در عین حال ساده از تحلیل تکنیکال را بازگو می‌کنیم که دانستن آن‌ها می‌تواند کیفیت معاملات شما را بهبود بخشد.

بسته شدن کندل‌ها

معامله‌گران از سطوح حمایتی و مقاومتی برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملاتشان استفاده می‌کنند. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی در ترید کردن اهمیت خیلی زیادی دارند. تایید شکسته شدن مقاومت‌ها و حمایت‌ها یا ایستادگی آن‌ها در برابر نزول و صعود قیمت معمولا با بسته شدن کندل‌ها مشخص می‌شود. بسته به اینکه سطح حمایتی در چه تایم فریمی رسم شده، باید بسته شدن کندل را در تایم‌فریم صحیح بررسی کنیم. برای مثال اگر بیت کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بارها به یک سطح حمایتی واکنش نشان داده باشد، بسته شدن کندل ۱۵ دقیقه‌ای زیر این سطح نمی‌تواند تاییدی بر شکسته شدن حمایت باشد. برای این منظور باید بسته شدن کندل‌های ۴ ساعته و بالاتر را در نمودار بررسی کرد.

برای آموزش صفر تا صد ارز دیجیتال، بیت کوین و یادگیری فوت‌و‌فن‌های 5 متد مهم فیبوناچی انتخاب تایم‌فریم، جزئیات دوره جامع اطلس ارزدیجیتال پلاس را بخوانید و در صورت علاقه‌مندی در آن شرکت کنید.

شکست‌های معتبر و کاذب

برای تشخیص شکست‌های معتبر باید به حجم معاملات توجه کرد

برای اطمینان از شکسته شدن مقاومت‌ها از حجم معاملات می‌توان به عنوان ابزاری برای تایید استفاده کرد. در صورتی که کندل بسته شده حجم کمتری نسبتا به میانگین حجم معاملات در چند دوره اخیر داشته باشد، نمی‌توان آن را به عنوان شکست معتبر در نظر گرفت. اگر از قدرت روند در چند کندل بعدی کاسته شود یا کندل بعدی به صورت انگالفینگ نزولی زیر مقاومت بسته شود، در این صورت شکست کاذب رخ داده و با بررسی شرایط می‌توان وارد موقعیت فروش شد.

البته اگر سطوح کلیدی خود را با خطوط و نه به صورت ناحیه مشخص کرده‌اید، عبور سایه کندل‌ از آن‌ها هم می‌تواند شکست کاذب محسوب شود. برخی تریدرهای محتاط برای تایید شکسته شدن سطوح کلیدی تا یک یا دو کندل بعد از بسته شدن بر روی مقاومت یا زیر حمایت‌ها صبر می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی‌ها

واگرایی در نمودارهای قیمتی نکته‌ای ساده اما کاربردی است که از کنار هم قرار دادن روند قیمت و اندیکاتورهایی مانند مکدی، OBV یا RSI به دست می‌آید. واگرایی‌ها به چهار شکل تشکیل می‌شوند و متداول‌ترین آن‌ها واگرایی مثبت و منفی است که در اولی اندیکاتور کف‌های بالاتر می‌سازد اما قیمت کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد. در واگرایی منفی نیز اندیکاتور سقف پایین‌تر و قیمت سقف بالاتری می‌سازد. کاهش کندل‌های حجمی که رشد شدید قیمتی در آن‌ها اتفاق افتاده و نسبت به کندل‌های حجمی قبل و بعد خود از حجم نسبتا بیشتری برخوردار هستند، دلیل دیگری برای کاهش قدرت روند است.

شناسایی واگرایی در نمودار کار سختی نیست اما به خوبی می‌تواند شما را از تغییر روند و آماده شدن برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش مطلع کند. با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال می‌توانید واگرایی‌ها را به همراه آموزش کامل تحلیل تکنیکال در قالب ۱۳ ساعت ویدیوی آموزشی و با پشتیبانی اساتید مجرب یاد بگیرید و تمرین کنید.

خطوط روند را در اندیکاتورها امتحان کنید

شاید فکر کنید که خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها تنها در نمودار قیمتی کاربرد دارند اما اینطور نیست. شما می‌توانید تمام اصول و قواعد تحلیل تکنیکال مانند اصول موج شماری، سطوح فیبوناچی و خطوط روند را در اندیکاتورهایی مثل شاخص RSI هم پیاده‌سازی کنید و از نقاط تغییر مومنتوم بازار مطلع شوید. استفاده از این روش شاید کمتر شناخته شده باشد و به دلیل تنوع اندیکاتورها دست تریدر برای امتحان ترکیب‌های مختلف باز است تا روش‌های مخصوص و استراتژی خود را شکل دهد.

حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین

تایم‌فریم‌های بالاتر سطوح کلیدی‌تری را به معامله‌گر نشان می‌دهد

مهم نیست که شما یک معامله‌گر پرایس اکشن هستید یا بر اساس اندیکاتورها معامله می‌کنید؛ اگر که بخواهید وضعیت نمودار قیمتی را در بازه‌های زمانی متفاوت بررسی کنید، بهتر است از تایم‌فریم بالاتر مانند هفتگی به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل روزانه و ۴ ساعته حرکت کنید. طبق این روش شما از روند کلی‌تر و سطوح کلیدی مطلع خواهید بود و برای مثال اگر روند کلی بازار نزولی باشد، حین معامله و اقدام به خرید با احتیاط بیشتری عمل می‌کنید. البته تعریف تایم فریم‌های بالاتر برای یک تریدر روزانه یا اسکالپر متفاوت است و از نظر آن‌ها نمودار ۴ ساعته شاید حکم تایم فریم بالا را داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا