فارکس فروم

شاخص قیمت طلا

مقاله نشریه
اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا

چکیده:
با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، این مطالعه بر آن است که عوامل تاثیرگذار بر قیمت سکه طلا را بررسی کند. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. هم چنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد.
به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود توضیحی واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی می شود.
نتایج نشان می دهد از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، موثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا

چکیده
با توجه به این‏که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال‏های گذشته دارای روند صعودی بوده‏است، در این مطالعه سعی شده‏است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم‏ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می‏توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم‏های بین‏المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می‏تواند نتایج مفیدی برای سرمایه‏گذاران و برنامه‏ریزان به همراه داشته باشد.
به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می‏شود تا علاوه‏بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه‏ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده‏ی خود ‏رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه‏گیری نوسانات استفاده می‏شود. زیرا این مدل‏ها می‏توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته‏ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر‏گذاری این نوسانات در کوتاه‏مدت و بلند‏مدت ارزیابی شده‏است.
نتایج نشان می‏دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه‏مدت و هم در بلند‏مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه‏مدت مثبت و معنی‏دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند‏مدت بزرگ‏تر از ضرایب کوتاه‏مدت است و این نشان می‏دهد که در بلند‏مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش‏تر واکنش نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Stock Market Index and the Price of Gold Coins

نویسندگان [English]

 • Saeed Samadi 1
 • Nasrin Ebrahimmi 2
 • Fariba Aghili 2

1 University of Esfahan

2 University of Esfahan

چکیده [English]

Abstract
Given that gold is a commodity sensitive and strategic and its global price has been trend over the past years, in this study, we investigated the factors influencing the price of gold coins. The most important factors that can influence the price of gold in Iran: Global gold prices, Inflation expectations, Exchange rate fluctuations, Fluctuations in the stock index and the international sanctions. Also consider these results can be useful for investors and planners as well.
Because of the importance of the foreign exchange market and stock market, in this study, an attempt is In addition to the gold price and exchange rate fluctuation on the stock prices of gold coins In Iran from April 1380 to September 1390 to be considered. In order to study ARCH model be used to measure volatility.
The results show that the factors affecting the price of coins, exchange rate in the short term and in the long term, the most effective agent. Global gold prices are also a factor in the long-term and short-term is positive and significant.Although the long-term coefficients are larger than the short-term coefficients. This shows that in the long-term price of gold coins reacts more fluctuations in exchange rates and changes in the world price of gold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gold coin price
 • Exchange Rate Fluctuations
 • Volatility of Stock Index
مراجع

[1] Ali Ahmadi, S. and Ahmadlo, M. (2011), Forecast the Gold Coin Future Contracts prices by ARIMA models in Iran Mercantile Exchange (IME), Financial Knowledge of Securities Analysis, 1(9):74-61. (In Persian)

[3] Delavari, M. and Rahmati, Z.(2010),The analysis of volatility of gold coin price fluctuations in Iran using ARCH models, Knowledge & Development, 17(30):51-68. (In Persian)

[4] Ebrahimmi, A. (2011), Adherence to the official exchange rate, the central bank in currency markets and gold challenge, Economic News, 130: 124-133. (In Persian)

[6] Ismail, z., Yahya, A. and Shabri, A. (2009). Forecasting Gold Prices Using Multiple Linear Regression Method. American Journal of Applied Sciences, 6(8): 1509- 1514.

[7] Keshtkar, M.(2009), A Study of the status of the world gold market in recent decades and the factors influencing on this market, Economy News, 124:34-52. (In Persian)

[9] Khalili Khah, A. and Zirak, M. (2006), The Study on Factors affecting the price volatility of gold during the final five months of 1384 and April 1385,Economic Journal,6(61,62):5-14. (In Persian)

[10] Kumar, D. (2014).Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness. IIMB شاخص قیمت طلا Management Review, 32: 1-12

[11] Mishra, P. K., Dus,J. R. and Mishra, S. K. (2010). Gold Price Volatility and Stock Market Returns in India. American Journal of Scientific Research, 9: 47-55.

[13] P. Jones, C. (2005), Investment Management: Translation: Tehrani, R. and Norbakhsh, A. Tehran: Negahe Danesh. (In Persian)

[14] Pashaeefam, R. and , Omidipour, R. (2009), The Effect of Inflation Rate on Real Stock Return in Iran Economy, Journal of Economic Research and Policies, 50:93-133. (In Persian)

[15] Sarfaraz, L. and Afsar, A. (2005), A study on the factors affecting gold price and a neuro-fuzzy شاخص قیمت طلا model of forcast, Economic Research, 16:149-165. (In Persian)

[16] Shafiee, S. and Topal, E. (2010). An Overview of Global Gold Market and Gold Price Forecasting. Resources Policy, 35: 178-189.

[17] Sharp, F. (2009). Investment Management: translation: Shareat Panahi, S. M. and Jafari, A. Tehran: Etehad. (In Persian)

[18] Wang, K. M., Lee, Y. M. and Nguyen, T. (2011). Time and place where gold acts as an inflation hedge: An application of long-run and short-run threshold model. Economic Modelling, 28: 806–819.

بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران

شهره شاوردی نیاسر - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

حسین شریفی رنانی - استاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده مقاله :

سرمایه گذاران برای کسب درآمد از سرمایه خود و سیاست گذاران اقتصادی برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر از طریق ایجاد ثبات، رشد و توسعه بازار سهام؛ به روابط بین بازار سهام و سایر بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، طلا و مسکن توجه ویژه ایی دارند. در واقع درک روابط بین این بازارها سرمایه گذاران را در انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری و سیاست گذاران را برای اتخاذ سیاست های مناسب جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر بازار سهام یاری می رساند. از این رو هدف این مقاله، بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1376- 1389 می باشد. به طور کلی نتایج حاکی از این است که نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت طلا دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام با نرخ ارز ( در کوتاه مدت) و با قیمت طلا رابطه مثبت داشته و بانرخ ارز )در میان مدت و بلند مدت( و قیمت مسکن رابطه منفی دارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCARA01_167 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

شاوردی نیاسر، شهره و شریفی رنانی، حسین،1394،بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران،اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد ،دامغان،https://civilica.com/doc/450125


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، شاوردی نیاسر، شهره؛ حسین شریفی رنانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، شاوردی نیاسر؛ شریفی رنانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شاخص قیمت طلا شده اند :

 • ابریشمی، حمید. (1387). مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم). تهران، انتشارات .
 • ابونوری اسمعیل، طهرانچیان امیرمنصور، حمزه مصطفی. (1391). رابطه بلند مدت .
 • _ conferenceApplie Research of Accounting, Management& Economy آذرماه 1394 .
 • ترابی تقی، هومن تقی. (1389). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر .
 • جعفری صمیمی احمد، علمی زهرا (میلاد)، هادی زاده آرش. (1386)، . [ مقاله ژورنالی ]
 • زارع هاشم، رضایی زینب. (1385). تاثیر بازارهای ارز، سکه و .
 • طهماسبی محمود. (1389). تغییرات نرخ ارز بر بازار سرمایه. روزنامه .
 • طهماسبی کهیانی محمود. (1390). تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری در .
 • Adam, A. M., Tweneboah, G. (2008). Foreign direct investment and .
 • Adjasi, C., Harvey S., Agyapong D. (2008). Effect of exchange .
 • Azman-Saini, W. N. W., Habibullah, M. S., Law, S. H., .
 • Hall, P. (1992). The Bootstrap and Edgeworth Expansion. Springer, New .
 • Johansen, S. (1995). Li keli hood-based inference in cointegrated vector .
 • Lutkepohl, H., Reimerz, E. (1992). Impulse Response Analysis of Cointegrated .
 • Lutkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. .
 • Pesaran, M. H., Pesaran, B. (1997). Working with M icrofit4. .
 • Sims, C. A. (1980). M a croeconomice and reality. Econometrica, .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

بررسی رابطه بین قیمت سکه بهار آزادی و نرخ ارز با شاخص قیمت ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های90- 84)

بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشانگر اقتصاد هر کشور به شمار می رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیزتحت تأثیر خود قرار می دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محل جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژ ههای سرمایه گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار گیرند. بدیهی است بازار اوراق بهادار و بازار ارز و بازار طلا همواره به عنوان بخش های حساس بازار مالی هستند عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تاثیرگذار می باشند که در این خصوص می توان به عوامل سیاسی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره داشت. این پژوهش که به روش توصیفی– پیمایشی تهیه گردیده است بررسی رابطه بین سکه بهار آزادی و نرخ ارز با شاخص قیمت ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بین سالهای84-90) پرداخته است و از کتب ایرانی و منابع خارجی و همچنین بهره برداری از نمودارها و جداول ازسایت های معتبر به جمع آوری اطلاعات پرداخته و دوره های مختلف را مقایسه کرده است و نتایج این بررسی نشان داد. قیمت دلار محرک اصلی رشد قیمت سکه در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، اگر شاخص قیمت دلار و طلا در بازار داخلی را در کنار شاخص قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی را با هم مقایسه کنیم می بینیم که منحنی شاخص قیمت طلا در بازار داخلی کاملا با قیمت دلار در بازار آزاد منطبق است.یعنی در حالی که منحنی شاخص قیمت طلا در بازار جهانی تقریبا افقی است،منحنی قیمت طلا دربازار داخلی با تبعیت از قیمت دلار آزاد با شیبی به نسبت تند در حال افزایش است همچنین تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت درکوتاه مدت و میان مدت باعث افزایش قیمت سهام و در بلندمدت باعث کاهش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می شود. واژگان کلیدی : بورس، ارزش سهام، سکه بهارآزادی، ارز، شاخص قیمت

منابع مشابه

ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران

صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مط.

رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام .

بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH

This paper investigates the relationship between real exchange rate uncertainty and stock price index in Tehran stock exchange for the period of 1995-2009 by using monthly data and applying Bivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model (Bivariate GARCH). The results show that there is a negative and significant relationship between real exchange rate uncertainty an.

بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌ های 1390-1378 با استفاده از داده‌های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی .

تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی 94-1385 محاسبه شده ‌است. هم‌چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده‌های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که میانگ.

بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بی‌‌‌ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از مدل‌های GARCH که امکان بر‌آورد بی‌ثباتی یک متغیر و همچنین تأثیر بی‌ثباتی بر آن متغیر را فراهم می‌کند، استفاده شده است. در این مقاله، از داده‌های ماهانه نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام طی دوره 1384تا 1386 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق به روش حداقل مر.

افزایش شاخص سهام قیمت طلا را کاهش می دهد/ قیمت طلا تا پایان امسال افزایش می یابد

سایت طلا : موسسه سرمایه گذاری تی دی اس پیش بینی کرده است که قیمت جهانی طلا احتمالا تحت تاثیر افزایش شاخص سهام با کاهش روبرو می شود.

افزایش شاخص سهام قیمت طلا را کاهش می دهد/ قیمت طلا تا پایان امسال افزایش می یابد

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری تی دی اس بر این باورند که احتمال افت قیمت طلا تحت تاثیر افزایش شاخص سهام در کوتاه مدت وجود دارد ولی قیمت این فلز گرانبها تا پایان امسال روندی کاملا صعودی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش تحلیلگران موسسه تی دی اس افزودند: فدرال رزرو رویکرد کاملا محتاطانه ای در قبال افزایش نرخ بهره دارد و این مساله می تواند طی ماه های آینده موجب کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی طلا شود.

فدرال رزرو آمریکا سال گذشته 3 بار نرخ بهره را افزایش داده ولی در نشست اخیر خود در ماه ژانویه تصمیم گرفت تا بهره را بدون تغییر حفظ کند.

وزارت کار آمریکا به تازگی اعلام کرده است که اوضاع بازار کار و اشتغال در ماه ژانویه بهبود یافته و این مساله موجب تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا شده است.

موسسه تی دی اس افزود: با در نظر گرفتن این مساله که نرخ بهره آمریکا هنوز بسیار پایین است و با توجه به افزایش نرخ تورم، پیش بینی می شود فدرال رزرو عجله چندانی برای افزایش نرخ بهره نداشته باشد و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.

این موسسه سرمایه گذاری پیش بینی کرده است که با افزایش شاخص سهام این احتمال وجود دارد که قیمت هر اونس طلا تا 1316 دلار کاهش یابد.

به نظر می رسد ادامه روند نزولی ارزش دلار و پایین بودن نرخ بهره واقعی موجب خواهد شد تا قیمت جهانی طلا تا پایان امسال افزایش یابد.

موسسه سرمایه گذاری ام کی اس سوییس نیز بر این باور است که سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار طلا در شرایط کنونی به دقت تحولات بازار سهام را زیر نظر دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا