سیستم معاملاتی

مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی چیست؟

معرفی و تاریخچه

انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران در مرداد ماه سال 1382 شمسی و بر اساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسيس شد.

این انجمن كه یک مؤسسه غیر انتفاعی و با رویکرد علمی – پژهشی و آموزشی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته مدیریت راهبردی کشور و مدیران شرکت های بازرگانی و صنایع شکل گرفته است.

هدف انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور و دانش مديريت در جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت در کشور عزیزمان است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور و لزوم قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه ها و اهداف خود را در بخش های مختلف، تنظیم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به اجراء گذاشته است.

اهداف انجمن:

اهداف اساسي انجمن مدیریت راهبردی ایران عبارتند از:

 • کشف حوزه های نوین راهبردی آینده ساز
 • مشارکت در حفظ، بازسازی، و ارتقای محیط زیست
 • شبکه سازی میان محققان و مدیران علاقمند و توانمند داخلی و خارجی
 • جذب حداکثری نهادها و سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی بزرگ و صاحب نام و نخبگان عرصه علم و عمل و استادان مدیریتی به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
 • مشارکت در رفع نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای کشور
 • فراهم سازی زمینه های خلق فکرهای نو و کمک به تجاری سازی آنها
 • تقویت و تثبیت جایگاه انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکتهای خدمات و مشاوره مدیریت و پاسداشت جایگاه تخصصی مدیریت راهبردی و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
 • انتشار کتب و نشریات علمی برای نیل بالاترین استانداردها
 • تشکیل گردهمایی های علمی در سطوح محلی، ملی، و بین المللی
 • ایجاد ساز و کارهایی تسهیل گر تسریع در ارایه کیفیت
 • ارتقای شیوه های تدریس و انجام پژوهش های راهبردی
 • زمینه سازی برای نظریه پردازی در حوزه مدیر یت، راهبرد و مدل سازی برای صورت بندی راهبرد یا راهبرد پردازی

اهم وظايف انجمن:

الف) انجام تحقیقات بنیادی و یا موردکاوی های علمی و پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین المللی

ب) همکاری و تعامل با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرایی، تولیدی و تجاری که زمینه های همکاری مشترک آنها وجود دارد

ج) ترغیب پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان و نیز تجلیل از برگزیدگان این حوزه و اعطای نشان های ملی به آنان

د) ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای

ه) برگزاری کنفرانس، گردهمایی و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور ارزیابی استعداد های پژوهشی داخلی

و) انتشار کتب و نشریات علمی و انتشار تازه ترین یافته های دانش مدیریت راهبردی جهان در کشور

ز) برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه مدیریت راهبردی

ح) تهیه و تدوین سند راهبردي براي موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي و نهادي، صنفي و تخصصي

ط) ترسيم نقشه راه و نيز تدوين برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی

ي) کمک به اجرای برنامه های پیش بینی شده در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور

برخي ازمحور هاي مهم برنامه هاي انجمن:

 1. همكاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی وآموزشی در زمینه توسعه و ترويج دانش مديريت راهبردی
 2. تشكيل كارگروهای علمی مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی چیست؟ و تخصصی استراتژیك
 3. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی
 4. برگزاری همایش های ملی و بین المللی - ترغیب و تشویق متخصصین، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 5. انتشار نشریات و كتاب های تخصصی
 6. توسعه پژوهش های هدفمند استراتژیك و تقویت دانش مدیریت استراتژیك از طریق یكپارچه سازی، همكاری و تشریك مساعی
 7. ترویج اصول مدیریت استراتژیك و آموزش روش های كارآمد بر اساس استانداردهای بین المللی
 8. تعیین راهبرد و جهت گیری اصلی اعضا در راستای توسعه پژوهش و دانش در حوزه های استراتژیك
 9. وضع رهنمودهای لازم برای اعضای انجمن در خصوص توسعه روزافزون و بهترین نحوه عمل مدیریت استراتژیك
 10. برقراری ارتباط مستمر میان دانشگاهها و مدیران صنایع، جهت بررسی مسائل و مشكلات و یافتن راه حل های علمی و عمل
 11. ارتقای سطح دانش اعضا بواسطه فراهم نمودن بستر تبادل اندیشه ها و برگزاری دوره های آموزشی، كارگاه و میزگردهای تخصصی
 12. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از مدیران و برنامه ریزان استراتژیك
 13. ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران و سازمانها
 14. انتشار كتب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت استراتژیك
 15. ارتباط و تبادل نظر و همكاری با موسسات مشابه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه مدیریت استراتژیك
 16. برگزاری برنامه های بازدید از موسسات برنامه ریزی، تولیدی، خدماتی و فرهنگی داخلی و خارجی به منظور ارتقای دانش استراتژیك و تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی

ارکان انجمن:

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن مدیریت راهبردی ایران هستند.

مجمع عمومی از گردهمایی سالیانه اعضای پیوسته و در صورت ضرورت، با یک سوم تعداد اعضا با دعوت هیأت مدیره یا بازرس انجمن تشکیل می شود.

هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

عضویت در هیأت مدیره انجمن به صورت افتخاری است.

مجمع عمومی عادی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 ماه انتخاب می کند. بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت کند.

انجمن دپارتمان ها و کارگروه های تخصصی لازم را برای پیشبرد اهداف خود تشکیل می دهد. این کار گروه ها عبارتند از: آموزش پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، عضویت، امور نمایندگی ها، کنفرانس و همایش و امور بین الملل.

منابع درآمدی و هزینه ای انجمن:

منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای، فروش نشریات و کتاب ها و نیز دریافت هدایا و کمک ها تأمین می شود. در آمدهای حاصله صرف انجام تحقیقات علمی، پژوهشی، همکاری با نهادهای اجرایی به منظور اجرای طرح و برنامه های حوزه های پژوهشی، ارائه خدمات، برگزاری گردهمایی ها، فرهنگ سازی و نشر کتب و مجلات علمی و نیز توسعه فعالیت های انجمن و ارایه خدمات به اعضاء می شود.

انواع و شرایط عضویت:

انجمن مدیریت راهبردی ایران، به منظور استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از نظریات و تجربیات متخصصان و علاقمندان حوزه مدیریت راهبردی و ارتقاء دانش و مهارت علاقمندان به این دانش با شرایط مشخصی عضو می پذیرد.

انواع این عضویت ها با عناوین زیر قابل انجام است:

 1. عضویت پیوسته
 2. عضویت وابسته
 3. عضویت دانشجویی
 4. عضویت افتخاری
 5. عضویت حقوقی ویژه مؤسسات و شرکت ها
 6. عضویت علمی
 7. عضویت مدیریتی

است و اعضاء بصورت سالیانه مبلغی را به تصویب هیأت مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می کنند.

پایان یافتن دوره عضویت و یا استعفای کتبی اعضاء (با تأیید هیأت مدیره)، به منزله باطل شدن عضویت می باشد.

دفتر مرکزی انجمن مدیریت راهبردی ایران، در تهران است و نمایندگی های آن درقالب 7 منطقه در سراسر كشور فعال است و از اين طريق مي تواند در تمام مراكز استان ها فعال شود.

در حال حاضر 16 نمایندگی انجمن در استان های سراسر کشور بطور آزمايشي فعالیت می کنند.

این انجمن با تمام توان و همت خود برای تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه به سوی افق های روشن حرکت می کند و امیدوار است که در این راه، همراهی و حمایت تمامی مسئولان، متخصصان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت را نیز به عنوان مهم ترین سرمایه و پشتوانه خود، همراه داشته باشد.

مدیریت راهبردی

نكات مهم و كليدي از كتاب مديريت استراتژيك(اصول و شيوه هاي عمل)

يادداشت

كتاب "مديريت استراتژيك اصول وشيوه هاي عمل"در قالبي مفيد و مختصر،مفاهيم مديريت استراتژيك را پوشش داده است. محتواي كتاب پاسخگوي نيازروز افزون استادان،صاحب نظران و دانش پژوهان رشته هاي مديريت بازرگاني و ديگر رشته هاست كه خواستار مجموعه اي جمع وجور هستندكه بتواند از نظر مفهومي،راه حل هاي قوي را در زمينه اصول مديريت استراتژيك ارائه كند و بارويكردي تحليلي به مطالب اصلي بپردازد.مطالب هر فصل كتاب به دانش پژوهان و علاقه مندان اين فرصت را مي دهد تا مطالب فصل را در اداره عمليات شركت خود،به بهترين نحو مورد استفاده قرار دهند وبه كار گيرند ودر عمل با طراحي استراتژي براي شركت خود و اتخاذتصميمات خوب در ارتباط با اين استراتژي،دانش واستعداد حرفه اي خودرا ارتقا بخشند.در اين ارتباط سعي شد نكات مهم و كليدي آن براي بهره برداري و ملاحظه علاقه مندان و دانش پژوهان آورده شود.

مقدمه :

درك زمان وتغييرات پرشتاب آن، عدم تكيه بر افتخارات گذشته و يا وجود يك استرا تژي نيرو مند كه قادر به درك محيط خارجي شركت و تغييرات پرشتاب آن باشد ميتواند همواره شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي را در رقابت با رقبا حفظ و پابرجا نگه دارد.

مديريت استراتژيك با اتخاذ تصميم ها ويكپارچه سازي فعاليت ها در جهت توسعه استرا تژي هاي موثر ، واجراي هوشمندانه آن،

شركت را از غرق شدن در روز مرگي نجات مي دهد وبا وسعت بخشيدن به افق هاي پيش رو وتدوين يك برنامه دراز مدت، توان رقابتي آن را افزايش مي دهد. مديريت استراتژيك به ساز مان اين امكان را مي دهد كه به شيوه هاي خلاق ونوآور عمل كند.

اهميت مديريت استراتژيك (فصل اول)

مديران انواع سازمان ها اعم از كسب و كار هاي كوچك خانوادگي،موسسات كار آفرين در حال رشد، سازمان هاي غير انتفاعي، وشركت هاي چند مليتي پيشرو جهان بايد به سه سوال پاسخ دهند .

اين سه سوال مهم عبارت اند از:

در حال حاضر در كجا قرار داريم؟

كجا مي خواهيم برويم؟

چگونه مي خواهيم به آن جا برسيم؟

از طريق بررسي عملكرد مالي و جايگاه فعلي شركت در بازار،قوت وتوانمندي منابع آْن،ضعف هاي رقابتي آن،و شرايط در حال تغيير صنعت كه احتمالا بر شركت تاثير خواهدداشت،سوال"در حال حاضر در كجا قرار داريم؟"پاسخ داده مي شود.

پاسخ سوال"كجا مي خواهيم برويم؟"به چشم انداز مديريت در مورد جهت آتي شركت بستگي دارد.

پاسخگويي به سوال"چگونه مي خواهيم به آن جا برسيم؟"نيز جزء مسئوليت هاي مديريت است.مديريت هنگام تصميم گيري در مورد اين كه كجا مي خواهيم برويم؟،بايد يك استراتژي را تدوين كند و به مرحله اجرا بگذارد كه شركت را در جهت مشخص شده حركت دهدوبه سطوح عملكرد استراتژيك و مالي برساند.نكته مهمي كه بايد تشخيص داده شود،اين است كه هر فعاليت دخيل در ارائه كالا يا خدمات يك شركت بايد به وسيله تفكر استراتژيك راهنمايي شود.

فرآيند مديريت استراتژيك (فصل دوم )

فرآيند مديريتي تدوين و اجراي استراتژي يك شركت از پنج مرحله يكپارچه تشكيل مي شود:

1) توسعه يك چشم انداز استراتژيك در مورد جهت و تمركز آتي شركت.

2) تعيين اهداف براي اندازه گيري پيشرفت به سوي دستيابي به چشم انداز استراتژيك.

3) تدوين استراتژي هاي سطح سازمان و سطح كسب وكار براي دستيابي به اهداف.

4) به كار گيري و اجراي استراتژي انتخابي به شكل كار آمد و اثر بخش.

5) ارزيابي عملكرد و اقدام به تعديلات اصلاحي مورد نياز جهت اهداف،استراتژي يا رويكرد بلندمدت شركت در اجراي استراتژي.

مديران بايد رهبري مقتدرانه اي را براي پيش بردن اعمال و اجراي استراتژي از خود نشان دهند.

تشخيص محيط صنعت ورقابتي شركت (فصل سوم)

تفكر استراتژيكي در مورد محيط صنعت و رقابتي يك شركت مستلزم استفاده از برخي مفاهيم و ابزار هاي تحليلي بسيار معتبر براي در يافت پاسخ هاي مشخص به هفت سوال است:

1- ويژگي هاي اقتصادي حاكم بر صنعت چه هستند؟

اندازه و نرخ رشد بازار ،تعداد و اندازه خريداران و فروشندگان،قلمروهاي جغرافيايي بازار،تعداد فروشندگان رقيب، آهنگ نوآوري در محصول،شرايط عرضه وتقاضاي بازار و آهنگ تغيير فناوري از ويژگي هاي اقتصادي حاكم بر صنعت است.

2- اعضاي صنعت با چه انواعي از نيروهاي رقابتي مواجه هستند وقدرت هر نيرو چه قدر است؟

پنج نيروي رقابتي موثر بر جذابيت صنعت به شرح زيرند:

فشار هاي رقابتي ناشي از قدرت چانه زني خريدار و همكاري فروشنده _خريدار

فشار هاي رقابتي ناشي از شركت ها در صنايع ديگر براي جذب خريداران از طريق كالا هاي جايگزين.

فشار هاي رقابتي ناشي از قدرت چانه زني تامين كننده و همكاري تامين كننده_ فروشنده

فشار هاي رقابتي مرتبط با تهديد ورودي هاي جديد به بازار

فشار هاي رقابتي مرتبط با رقابت ميان فروشندگان رقيب به منظور جذب مشتريان. اين مورد معمولا قوي ترين نيرو از ميان پنج نيروي رقابتي به شمار مي رود.

تجزيه و تحليل محيط بيروني(فصل چهارم)

ارز يابي منابع، جايگاه هزينه، وقدرت رقابتي يك شركت در تجزيه و تحليل شرايط رقابتي خاص خود يك شركت و جايگاه رقابتي آن در مقابله با رقبا پنج سوال كليدي وجود دارد:

1) استراتژي فعلي تا چه حد خوب عمل مي كند؟اين كار مستلزم ارزيابي استراتژي است از نقطه نظر كيفي(تكميل بودن، ثبات دروني، و تناسب با موقعيت)و نيز از نقطه نظر كمي(نتايج استراتژيك ومالي كه توسط استراتژي ايجاد مي شود). هر چه عملكرد كلي جاري شركت قوي تر باشد، احتمال نياز به تغييرات فاحش در استراتژي كمتر خواهد بود.

2) نقاط قوت و ضعف منابع، و فرصت ها و تهديدات بيروني شركت چه هستند؟ تجزيه و تحليل وارزيابي نقاط قوت و ضعف منابع يك شركت و فرصت ها و تهديدات بيرون از آن ديدكلي از موقعيت يك بنگاه را فراهم مي كند و عنصر اصلي در تدوين استراتژي اي به شمار مي رود كه تا حد زيادي با موقعيت شركت تناسب داشته باشد. قدرت منابع، شايستگي ها، و توانمندي هاي رقابتي يك شركت از نظر استراتژيكي به هم ارتباط دارند،زيرا آن ها منطقي ترين و جذاب ترين عناصر استراتژي را تشكيل مي دهند؛ضعف هاي منابع نيز اهميت دارند زيرا ممكن است نشانگر آسيب پذيري هايي با شند كه نياز به تر ميم دارند.

3) آيا قيمت ها وهزينه هاي شركت رقابتي هستند؟

يكي از نشانه هاي مهم در مورد اين كه آياشركت از موقعيت قوي بر خوردار است يا شرايط آن در حال بدتر شدن است،آن است كه آيا قيمت ها و هزينه هايش در مقايسه با رقباي صنعت، رقابتي هستند.تجزيه و تحليل زنجيره تامين و محك زني، ابزار هاي اساسي براي تعيين كردن اين مساله اند كه آيا شركت كارها و فعاليت هاي خاص را با هزينه مناسبي انجام مي دهد يا خير؟

4) آيا شركت از لحاظ رقابتي از رقباي كليدي،قوي تر است يا ضعيف تر؟

شركت در زمينه عوامل كليدي موفقيت در صنعت وديگرمشخصه هاي مهم موفقيت رقابتي در مقابل رقباي مهم در چه حدي است واين كه آيا وچرا شركت مزيت يا عدم مزيت رقابتي دارد؟ به عنوان يك قاعده، استراتژي رقابتي يك شركت بايد بر قدرت رقابتي آن بنا شود و هدفش محافظت وكمك به فضاهايي باشد كه از لحاظ رقابتي در آن آسيب پذير است.

5) مديريت بايد به دنبال حل چه مسايل و مشكلات استراتژيكي باشد؟

اين گام تحليلي تمام توجه خودرا معطوف به مقولات و مشكلات استراتژيكي مي كند كه سدراه موفقيت شركت مي شوند. اين گام مستلزم استفاده از نتايج تجزيه و تحليل صنعت و جنبه هاي رقابتي و تجزيه و تحليل موقعيت شركت به منظور شناسايي "فهرست نگراني ها" در مورد مقولاتي است كه بايد حل شوندتا در سال هاي آينده موفقيت شركت رادر زمينه هاي مالي و رقابتي تضمين كنند .

استراتژي رقابتي و مزيت در بازار (فصل پنجم)

راه هاي متعددي براي دستيابي به مزيت رقابتي وجود دارد،ولي كليه آن ها مستلزم آن است كه چيزي را به خريداران ارائه كنيد كه از نظر آن ها ارزش بيشتري را در مقايسه با كالا هاي پيشنهادي رقبا دارد.ارزش برتر مي تواند به معناي پيشنهاد يك كالاي خوب در قيمت پايين تر،كالاي بهتري كه ارزش پرداخت پول بيشتر را دارد،ياتركيب جذابي از قيمت،ويژگي ها،كيفيت،خدمت،يا ديگر جنبه هاي جذاب باشد. استراتژي هايي كه نتيجه آن ها جايگاه يابي متمايز در صنعت است و استراتژي هايي كه به دنبال استفاده كامل از منابع وشايستگي هاي بي سابقه اند از ديگر رويكردهاي ارائه ارزش برتر به مشتريان است.

ديگر گزينه هاي مهم استراتژي كسب وكار (فصل ششم)

اقدامات استراتژي ديگري كه مي تواند براي تكميل رويكرد رقابتي و كامل كردن استراتژي كسب وكارانجام گيردعبارت اند از:

*استفاده از پيوند هاي استراتژيك يا همكاري هاي مشاركت جويانه به منظور روش هاي جذاب ترو انعطاف پذيرتر كه باعث صرفه جويي هاي هزينه اي مي شوند.

*اشتراك سهام(ادغام)و قبضه مالكيت شركت هاي ديگرصنعت(تملك)، گزينه استراتژيك جذاب ديگري براي تقويت رقابتي بودن يك بنگاه است.

*ادغام روبه جلوياروبه عقب زماني از نظراستراتژيكي معني داردكه موقعيت يك شركت را از طريق كاهش هزينه ياايجاد مزيت مبتني بر تمايز تقويت كند.

*برون سپاري بخش هايي از فعاليت هاي زنجيره تامين كه سابقا در داخل شركت انجام مي شد، مي تواند باعث افزايش رقابتي بودن بنگاه شود.

*شركت ها براي بهبود موقعيت خود در بازار و تلاش براي داشتن يك مزيت رقابتي، از گزينه هاي استراتژي تهاجمي متعددي برخوردارند.

*مديران شركت موظف هستند به دقت مزاياو معايب مرتبط با اولين اقدام كننده بودن در مقابل دنباله رو سريع بودن تا اقدام كننده موخر بودن را كه سياست صبر وانتظار را در پيش مي گيرد، در نظر داشته باشند.

رقابت در بازارهاي بين الملل(فصل هفتم)

هر شركتي كه تمايل دارد رهبري صنعت را در قرن بيست ويكم در دست داشته باشد، بايد به دنبال رهبري بازار در سطح جهانی باشد نه در سطح داخلی. هم اكنون اقتصاد جهاني با گام هايي شتابان در حال جهاني شدن است.براي رقابت در بازار هاي بين المللي بايد به سوالات زير توجه داشت:

1) آيا بازار داخلي شركت فرصت هاي كافي را براي رشد درآمد ها و سودها عرضه مي كند يا مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی چیست؟ اين كه ضرورت دارد براي دستيابي به رشد، فعاليت هاي خودرا به بازار هاي بين المللي گسترش دهد؟

2) آيا گسترش بين المللي، در ارتباط با هزينه هاي توليد،توزيع كالا، يا عمليات خدمات مشتري مزيت هاي مبتني بر مكان عرضه مي كند؟

3) شركت چگونه ممكن است به شكلي كارا، قدرت منابع و توانمندي هاي رقابتي خودرا در تلاش براي تامين مزيت رقابتي، از يك كشور به كشور ديگر انتقال دهد؟

4) آيا با انتخاب بازار هاي كشورديگر براي رقابت، ريسك كسب و كار كاهش خواهد يافت يا اضافه خواهد شد؟

5) آيا به طور كل بهتر است در كليه كشورها از استراتژي رقابتي مشابهي استفاده شوديا بهتر است تعديلات لازم براي هر كشور در نظر گرفته شود؟

6) آيا شركت از توانمندي هاي كافي براي ايجاد مزيت رقابتي در بازار هاي بين المللي برخوردار است يا بايداز مهارت هاي متحدان محلي براي كمك به درنورديدن زمينه هاي رقابتي در بازار هاي خارجي كمك گيرد؟

در اين ارتباط بايد همواره شناخت كافي در زمينه جاذبه گسترش بازار هاي بين المللي؛ تفاوت هاي شرايط فرهنگي، جمعيتي و بازار در سراسر كشور؛ نقش روبه روشد پيوند ها با شركاي خارجي؛ منافع حاصل از هماهنگي فرامرزي؛ و اهميت استقرار عمليات در كشور هاي داراي بيشترين مزيت را داشته باشيم.

استراتژي هايي براي كسب وكارهاي متعدد (فصل هشتم)

درشركتي كه داراي فعاليت هاي متنوعي است، چالش ايجاد استراتژي مستلزم سنجش محيط هاي صنعتي متعدد و توسعه مجموعه اي از استراتژي هاي كسب وكار است- يعني يك استراتژي براي هر صحنه صنعت كه شركت درآن فعاليت دارد.ايجاد استراتژي در موسسات داراي فعاليت هاي متنوع مستلزم تاثيردو طرفه بين مديران سطح موسسه ومديران سطوح ديگر سازماني است.وظيفه تدوين استراتژي كلي يك شركت داراي فعاليت هاي متنوع يا استراتژي موسسه بر عهده مديران رده بالا و مستلزم چهار وجه مجزا است:

1*انتخاب صنايع جديد براي ورود و تصميم گيري در مورد روش ورود.

2*دنبال كردن فرصت هايي به منظور استفاده از اهرم روابط زنجيره ارزش فرا كسب وكاربراي رسيدن به مزيت رقابتي.

3*هدايت منابع شركت به سمت واحدهاي كسب وكارجذاب تر.

4*اتخاذ اقداماتي به منظور افزايش عملكرد تركيبي مجموعه كسب وكار هاي موسسه.

استراتژي هاي اخلاقي كسب وكار،مسئوليت اجتماعي شركتي و پايداري محيطي(فصل نهم)

هر شركت علاوه بر كسب سود بايد از قانون اطاعت كندو در قالب قواعد رقابت منصفانه حركت كند.هر شركت موظف است تعهد اخلاقي داشته كه مستقل از نياز ها و تر جيحات مشتريان خود به بهبود جامعه كمك كند. شركت يا بنگاه بايد نشان دهد از وجدان اجتماعي برخور دار شود و بايد بخشي از منابع خودرا براي بهبود جامعه اختصاص دهد. بين تلاش هاي يك شركت براي تدوين و به كار گيري يك استراتژي ووظايف آن موارد زير در اولويت قرار گيرند:

1- هدايت فعاليت هاي خود به شيوه اي اخلاقي.

2- نشان دادن رفتار اجتماعي مسئولانه از طريق شهروندشركتي متعهد بودن.

3- محدودكردن ابتكارات استراتژيك خود به مواردي كه نياز هاي مصرف كنندگان را بدون آسيب رساندن به نسل هاي آتي برآورده كند.

اجراي عالي استراتژي؛مسير ديگري به سوي مزيت رقابتي(فصل دهم)

در تلاش هاي شركت براي اجراي استراتژي،هشت وظيفه مديريتي به طور مكرر انجام مي شود:

1- ايجاد سازماني كه قادر باشد استراتژي را به شكل موفقيت آميزي اجرا كند.

2- تخصيص منابع كافي براي فعاليت هاي حياتي مرتبط با استراتژي.

3- حصول اطمينان نسبت به اين كه سياست ها و رويه ها به جاي ايجاد مشكل باعث تسهيل اجراي اثربخش استراتژي مي شوند.

4- تاكيد بربهبود مستمر در نحوه اجراي فعاليت هاي زنجيره ارزش .

5- نصب سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي اي كه كاركنان شركت را قادر سازد فعاليت هاي اساسي را انجام دهد.

6- پيوند دادن مستقيم پاداش ها به ميزان دستيابي به اهداف عملكردي.

7- پروردن يك فرهنگ شركتي كه اجراي خوب استراتژي را پيش ببرد.

8- به كار گيري رهبري دروني مورد نياز براي پيش راندن اجراي استراتژي.

منبع: مديريت استراتژيك،اصول و شيوه هاي عمل/ جان اي.گمبل،آرتور اي.تامپسون؛

ترجمه؛ محمد علي عبدالوند، هاشم نيكو مرام؛ تهران؛ نشر مبلغان،1391.

بررسی مأموریت‌ها، چشم اندازها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم / سه تکنولوژی مطرح شده

بررسی مأموریت‌ها، چشم اندازها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم / سه تکنولوژی مطرح شده

عبدالرضا یزدانی ضمن تشریح ماموریت ها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم از اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان و مهمترین چالش های این شرکت های سخن گفت.

عبدالرضا یزدانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و دانشمند برتر ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ جهان و متخصص در امور سرمایه گذاری در حاشیه رویداد هفته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز طی گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری آنا در خصوص مأموریت شرکت مدیران پارس اقلیم اظهار داشت: شرکت مدیران پارس اقلیم مأموریت خود را ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از نخبگان با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی- فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات علمی، ایجاد محیطی پویا و چابک برای رشد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی در راستای توسعه محصولات نوآورانه می‌داند.

وی با اشاره به چشم‌انداز شرکت متبوعش گفت: شرکت مدیران پارس اقلیم چشم‌انداز فعالیت‌های خود را معطوف به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی به منظور قرار گرفتن در جایگاهی شایسته در خلق نوآوری و توسعه می‌داند.

اهداف کلان شرکت پارس اقلیم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه با بیان اینکه شرکت مدیران پارس اقلیم در پی افزایش توانمندی‌های ساختاری و سازمانی، بهبود مستمر در نحوه انجام فعالیت‌ها، ایجاد سازمان‌های برتر در تجاری سازی دستاوردهای علمی و همچنین در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری مؤثر بوده است گفت: پیشگام شدن در توسعه توانمندی‌های شغلی نخبگان و مؤثر در هدایت و حمایت از سرمایه‌های انسانی، دستیابی به سازوکار شفاف و انعطاف‌پذیر توسعه فناوری و جذب دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه توسعه فناوری از دیگر اهداف کلان شرکت است.

یزدانی با تاکید بر اینکه برای نیل به اهداف بالا این شرکت تمرکز خود را بر روی توسعه و ترویج عدالت سازمانی و شایسته‌سالار، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه مدون، توسعه فنی و علمی آزمایشگاه و تست‌های پیشرفته قرار داده است تاکید کرد: افزایش تحقیقات به منظور ارتقا کیفیت خدمات مهندسی، معرفی و بکارگیری فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید و ترویج آن در صنعت، حضور مؤثر در پروژه‌های نیروگاهی و پتروشیمی و نفت، ارائه خدمات داخلی و خارجی و تداوم رهبری بازار با حفظ استفاده بهینه از تجهیزات مورد نیاز و زیرساخت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و انجام پیش‌بینی‌های لازم نیز دیگر دستورکارهای این شرکت است.

فعالیت‌های دانش بنیان

وی یکی از مسائل مهم و پراهمیت در ساختار هر کشوری را بهبود و ارتقا عملکرد و افزایش بهره‌وری در شرکت‌ها و سازمان‌ها برشمرد و در ادامه به یکی از راه‌هایی که می‌توان بهره‌وری و اثربخشی شرکت‌ها را در این شرایط افزایش داد اشاره کرد و افزود: تولید، تسهیم و انتقال دانش از جمله مواردی هستند که می‌توانند کارایی و دستاوردهای یک شرکت را افزایش دهند.

این متخصص امور سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه توسعه و گسترش دانش ایجاب می‌کند که به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای شود بیان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت کسب سرمایه از طریق علم و دانش روز ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ و بقای هر جامعه‌ای می‌باشد. این امر می‌تواند پاسخگوی نیاز ذی‌نفعان باشد.

اهمیت مقوله دانش

یزدانی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: اهمیت مقوله دانش در دهه‌های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان است. امروزه سازمان‌ها یکی از راه‌های تمایز خود از سازمان‌های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می‌کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان‌ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه‌های دستیابی و حفظ مزیت‌های رقابتی تلقی می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند در ادامه از قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان سخن گفت و افزود: بر اساس این قانون "شرکت یا مؤسسه دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه‌ای است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

" شرکت‌های دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالایی که ایجاد می‌کنند، نقش ویژه ای در رشد کشور در زمینه‌های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند. با توجه به مزیت نسبی کشورمان در خصوص نیروهای متخصص و ظرفیت انسانی موجود، تغییر جهت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به اقتصاد دانش‌بنیان تنها از مسیر ساماندهی و راه اندازی این شرکت‌ها می‌گذرد. ثروت زایی از علم و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار،

ارزش افزوده و تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان به عنوان اهداف توسعه این شرکت‌ها به حساب می‌آیند.

اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان

یزدانی در ادامه گفت و گوی خود در پاسخ سوال خبرنگار آنا پیرامون اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان گفت: علاوه بر مطالب پیش گفته تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری‌سازی علم و دانش، حمایت از ایده‌های نو و تولید فناوری‌های برتر، توانمند سازی واحدهای تحقیقاتی، ترغیب مخترعان و نوآوران و متخصصان، ترویج فرهنگ آموزش کاربردی، رفع نیازهای جامعه، تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، ارتقا فرهنگ کارآفرینی از اهداف راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. در نهایت تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، اشتغال زایی، کسب درآمد و … نیز موضوعاتی است که در بحث راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان جایگاه ویژه ای دارند.

این کارشناس امور سرمایه گذاری با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان افزود: این مهم می‌تواند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری با دیگر شرکت‌ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهد و با به‌کارگیری نخبگان، گامی در جهت اشتغال‌زایی داشته باشند.

مهمترین چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان در کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان در کشور اشاره کرد و خواستار هماهنگی میان مراکز تحقیقاتی و صنعت، حذف بروکراسی اداری، برگزاری آموزش‌های علمی و کاربردی به جای آموزش‌های تئوری، ایجاد مدل کسب و کار ساختارمند و مشوق‌های مادی و معنوی در بخش نوآوری شد و تصریح کرد: ضعف در شناخت عوامل برون زای تأثیر گذار در اجرا، عدم برنامه ریزی مناسب، تحلیل ضعیف از بازار و نیاز مشتریان، عدم حمایت دولت و سیستم‌های مالی از ایده‌های دانش محور، عدم ثبات در اقتصاد کشور، نرخ‌های بهره بالای سیستم بانکی، عدم اراده برای کار تیمی، عدم توجه کافی به مالکیت فکری و سطح پایین زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزای از مهم‌ترین نگرانی‌ها و نارسایی‌های شرکت‌های دانش بنیان هستند.

سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید

این متخصص سرمایه گذاری به عنوان بخش آخر سخنان خود از سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید مبنی بر تک کریستال، رسوب بخار فیزیکی پرتوی الکترونی و پرس ایزواستاتیک گرم (HIP) سخن گفت و درباره آن‌ها توضیح داد: تک کریستالی ماده‌ای است که در آن شبکه کریستالی کل نمونه تا لبه‌های نمونه پیوسته و نشکن است و مرزدانه ای ندارد. فقدان عیوب مرتبط با مرزهای دانه می‌تواند به تک کریستال‌ها خواص منحصر به فردی بدهد. این روش ساختاری همگن را به ماده ساخته شده می‌دهد. به عنوان مثال در ساخت تیغه‌ها در توربین استفاده از این تکنولوژی کمک می‌کند تا چرخش با هزاران دور در دقیقه و فشار گریز از مرکزی که می‌تواند تا ۲۰ هزار برابر نیروی گرانش برسد را تحمل کند.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و دانشمند برتر ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، رسوب بخار فیزیکی پرتوی الکترونی را شکلی از رسوب فیزیکی بخار معرفی کرد که در آن یک آند هدف با یک پرتو الکترونی که توسط یک رشته تنگستن باردار تحت خلاء بالا منتشر و بمباران می‌شود گفت: پرتو الکترونی باعث می‌شود اتم‌های هدف به فاز گاز تبدیل شوند. سپس این اتم‌ها به شکل جامد رسوب می‌کنند و همه چیز را در محفظه خلاء (در محدوده دید) با یک لایه نازک از ماده آند می‌پوشانند.

وی در نهایت پرس ایزواستاتیک گرم (HIP) را یک فرآیند تولیدی مطرح کرد که برای کاهش تخلخل فلزات و افزایش چگالی بسیاری از مواد سرامیکی استفاده می‌شود و تصریح کرد: این باعث بهبود خواص مکانیکی و کارایی مواد می‌شود. این روش قطعه را در معرض دمای بالا و فشار ایزو استاتیک گاز در یک مخزن تحت فشار بالا قرار می‌دهد. گرمایش مخزن باعث افزایش سطح فشار درون آن می‌شود. در این تکنولوژی، بسیاری از رویکردها از پمپاژ همزمان گاز آرگون برای رسیدن به سطح فشار لازم استفاده می‌کنند.

معرفی شرکت مدیران پارس اقلیم

شایان ذکر است؛ شرکت مدیران پارس اقلیم با هدف دستیابی به آینده ترسیم شده و در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به ویژه رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه که مستلزم نگرش صحیح به موضوع نوآوری و فناوری است، در سال ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۴۴۱۸ شروع به فعالیت کرده است. در این راستا، با تشکیل کمیته راهبری تدوین برنامه، برگزاری جلسات کارشناسی با خبرگان نسبت به تعیین خط مشی خود پرداخت. این شرکت همواره در پی آن بوده است تا با تدوین برنامه راهبردی مناسب به توسعه صادرات محصولات و خدمات نائل گردد.

کاربرد هرم مدیریت استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمانی

مدیریت استراتژیک به شما این فرصت را می‌دهد تا با تصمیم‌گیری‌های درست، زمینه را برای موفقیت سازمان فراهم آورید. هرم مدیریت استراتژی سبب می‌شود تا یک برنامه‌ ریزی زودهنگام برای دستیابی به اهداف بلند مدت داشته باشید. استفاده از این تکنیک به شما می‌آموزد انجام چه کارهایی برای رسیدن به موفقیت ضروری است و انجام چه کارهایی صرفا زمان و هزینه را هدر می‌دهند.
چنانچه قصد دارید، کاری جدید را آغاز کنید، لازم است با مدیریت استراتژی و مسائل مربوط به آن آشنا شوید. در این صورت بیش از هر زمان دیگری طعم موفقیت را خواهید چشید. با استفاده از آن، قادر خواهید بود تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و در راستای اهداف خود از آن بهره ببرید.

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک چیست؟

از مدیریت استراتژیک به عنوان مدیریت راهبردی نیز یاد می‌شود. با استفاده از آن قادر خواهید بود، مسائل و مشکلات مربوط به سازمان را بررسی و آنالیز نمایید.
این امر به شما فرصت می‌دهد تا منابع داخلی و خارجی سازمان را شناسایی و کنترل نمایید. در طی آن به بررسی فاکتورهایی نظیر:
میزان دارایی سازمان، سیاست‌های آن، اهداف بلند مدت و تعیین ماموریت‌ها پرداخته خواهد شد.

در تعریفی دیگر می‌توان گفت مدیریت استراتژیک یا راهبردی، تکنیکی است که با استفاده از آن می‌توان سازمان را با تغییرات بازار همگام کرد. همچنین مدیریت راهبردی به شما کمک خواهد کرد تا توان رقابتی خود را در سطح بالایی نگه دارید.

تاریخچه مدیریت استراتژیک

تاریخچه مدیریت استراتژی زمانی شکل گرفت که صاحبان صنایع بزرگ، در پی راهی برای استفاده بهینه از زمان و پول افتادند. شاید قبل از آن واژه استراتژی بیشتر در میدان‌هایی نبرد مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما بعدها با انقلاب صنعتی این تفکر بوجود آمد که از مفهوم استراتژی در صنعت نیز استفاده شود. به این ترتیب، تصویر روشنی از نیروی کار انسانی، مهارت‌های آن‌ها، فرصت‌ها، مشکلات، تهدید‌ها و نقاط قوت وجود خواهد داشت.

با استفاده از آن به شیوه‌ایی موثر می‌توان در هزینه و زمان صرف‌جویی کرد و در بازار رقابتی از حریفان پیشی گرفت. در این راستا شرکت‌های بزرگی مانند جنرال الکتریک برای این مفهوم ارزش بیشتری قائل شدند. پس از آن محققان دانشگاهی، تحقیقات ویژه‌ایی در این زمینه انجام داده و در نهایت مدیریت استراتژی را به عنوان یکی از اصول مدیریتی معرفی کردند. در حال حاضر باید گفت، هیچ مدیر حرفه‌ایی را پیدا نخواهید کرد که نسبت به این تکنیک ناآشنا باشد. بدون در نظر گرفتن آن نمی‌توانید با تغییرات بازار همگام شده و رشد داشته باشید.

مزایای مدیریت استراتژیک

از مهم‌ترین مزایای مدیریت استراتژیک این است که از شما یک مدیر منفعل نمی‌سازد. با استفاده از آن، دقیقا می‌دانید که برای آینده چه می‌خواهید و برای رسیدن به آن باید چه شیوه‌ای را در نظر بگیرید. با توجه با مدیریت راهبردی، این فرصت را خواهید داشت تا با شیوه‌ای خلاقانه برای رسیدن به برنامه‌های بلند مدت خود اقدام نمایید.
به این ترتیب دیگر در برابر کنش‌ها، تنها واکنش انجام نمی‌دهید، بلکه می‌توانید اعمال نفوذ کرده و سرنوشت خود و سازمان را با تصمیم درست مشخص نمایید. این امر سبب می‌شود تا با شیوه‌ای منطقی و منظم فعالیت‌های سازمان را هدایت کنید.

با پیاده‌سازی تکنیک مدیریت استراتژیک، مدیران و کارکنان بیشتر درگیر مسائل سازمان شده و نسبت به انجام تعهدات خود بیشتر احساس مسئولیت خواهند کرد. این امر باعث افزایش تفاهم بین کارکنان و مدیران خواهد شد.
مدیریت راهبردی، فرصت تفویض اختیار را فراهم خواهد کرد. به این ترتیب پرسنل، بیش از هر زمان دیگری سعی می‌کنند در حل مشکلات سازمان تلاش نمایند. این امر فرصت تصمیم‌گیری‌های مشارکتی را افزایش می‌دهد. با استفاده از مدیریت استراتژیک، اولویت‌بندی‌ها مشخص خواهد شد و توان مقابله با تغییرات بازار و کسب و کار افزایش می‌یابد.

ترسیم هرم مدیریت استراتژیک

هرم مدیریت استراتژیک دارای چندین لایه است که در ادامه آن‌ها را برایتان شرح داده‌ایم:

1. چشم‌انداز؛

لایه بیانیه ماموریت و چشم انداز، در راس هرم قرار دارد. در این سطح مشخص می‌شود که سازمان تلاش می‌کند به چه اهدافی در بلند مدت برسد. در طی آن میزان توانایی و قابلیت‌های سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. ماموریت؛

در این لایه مشخص می‌شود که سازمان باید دقیقا چه اقداماتی را در برنامه کاری خود داشته باشد. در این مرحله توضیح داده می‌شود که اصلا چرا سازمان مذکور باید فعالیت داشته باشد.

3. تعیین اهداف؛

منظور از برنامه‌ریزی در مدیریت راهبردی این است که به اهداف از پیش تعیین شده، رسید. با مدیریت برنامه ریزی و توجه به آن، مسیر حرکت فعالیت‌های سازمان نیز مشخص خواهد شد.

4. تعیین اهداف عینی؛

در این لایه سعی می‌شود تا با استفاده از اعداد و ارقام، اقدام به بررسی کمی اهداف نمود.

5. استراتژی؛

با استفاده از آن، مشخص می‌شود که سازمان برای انجام ماموریت‌های خویش و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، باید چه رویکردی داشته باشد.

6. تاکتیک؛

در این سطح مشخص می‌شود که از چه ابزار‌هایی برای مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی چیست؟ رسیدن به اهداف سازمانی باید استفاده نمود. این مرحله مشخص می‌کند که چگونه باید از زیرساخت‌ها و منابع بهره برد.

7. برنامه‌های عملیاتی؛

در سطح آخر این هرم, برنامه‌ عملیاتی وجود دارد و اجرایی شدن آن منجر به تحقق اهداف خواهد شد.

مدیریت استراتژیک

انواع مدل‌های مدیریت استراتژیک

وقتی صحبت از مدل‌های مدیریت راهبردی می‌شود، یعنی مدیران سازمان به دنبال یافت یافتن استراتژی‌های مناسب هستند و همانطور که ذکر شد، می‌خواهند چگونگی رسیدن به اهداف را بررسی کنند.
این مدل‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا اجزای مختلف سازمان را به‌گونه‌ایی مناسب و متناسب در کنار یکدیگر قرار داده تا در نهایت استراتژی مناسب مشخص شود. برای این منظور مدل‌های مختلفی از مدیریت راهبردی وجود دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. مدل مدیریت استراتژیک اندروز
 2. مدل مدیریتی راهبردی پیرسو رابینسون
 3. مدل مدیریت دیوید
 4. مک میلان و تامپوئه
 5. مدل ویلن و هانگر
 6. مدل مدیریت موردن
 7. مدل راهبردی تامپسون و مارتین
 8. مدل مدیریتی هیت، ایرلند و هاسکینسون
 9. مدل جانسون، ویتینگتون و اسکولز
 10. مدل مدیریتی هیل و جونز
 11. مدل مدیریتی راتائرمل

شاید با بررسی این مدل‌ها با لایه و فاکتورهای متفاوتی مواجه شوید، اما در همه آن‌ها سه مرحله اصلی وجود دارد: تدوین و جمع‌آوری، اجرا و کنترل استراتژی.

مراحل اجرای مدیریت استراتژیک

برای مدیریت استراتژیک می‌توان چهار مرحله در نظر گرفت که در زیر آن‌ها را برایتان شرح داده‌ایم:

1. آنالیز وضعیت و بررسی‌های محیطی:

منظور از بررسی محیطی همان «Initial Analysis» است. در طی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته می‌شود.
با بررسی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، اطلاعات لازم برای رسیدن با اهداف تعیین شده، فراهم خواهد شد. در طی آن عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی شناسایی می‌شود. با ارزیابی مستمر آن‌ها، تلاش می‌شود تا فعالیت‌های سازمان به صورت هدفمند پیش روند.

2. تدوین و تعیین استراتژی:

مرحله بعدی مربوط به تدوین و تعیین استراتژی «strategy Formulation» است.
در طی آن استراتژی‌های کاربردی شناسایی خواهند شد. سپس با استفاده از مدل‌های مدیریت، موثرترین آن‌ها انتخاب می‌شوند.

3. پیاده‎سازی و اجرای استراتژی:

پس از تعیین استراتژی، وارد مرحله اجرایی «strategy Implementation» خواهید شد.
در این مرحله همانطور که از نام آن پیدا است باید برای پیاده‌سازی استراتژی انتخاب شده، تلاش نمایید. این امر می‌تواند شامل مدیریت منابع انسانی، توزیع منابع، تصمیم‌گیری تعیین ساختار سازمان باشد.

4. ارزیابی و کنترل:

در مرحله آخر باید اقدام به ارزیابی و کنترل «strategy and evaluation» استراتژی اجرا شده نمایید. در طی آن باید عوامل خارجی و داخلی را بررسی کرده، عملکرد را تحلیل کنید و اقدامات اصلاحی لازم را اجرایی نمایید.

برنامه ريزی استراتژيک و تفاوت آن با مدیریت استراتژیک

برای برنامه‌ریزی استراتژیک، تعاریف مختلفی وجود دارد. برخی آن را یک ابزار مدیریتی می‌دانند که به کمک آن، شرکت‌های می‌توانند فعالیت خود را هدفمند آغاز کرده، پیش ببرند و به مقصد برسانند. برنامه‌ریزی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا توان رقابتی خود را حفظ نمایند.
بسیاری از محققان از آن به عنوان راه‌حلی برای ایجاد یک مدل سازی از شرایط واقعی یاد می‌کنند. در طی آن با استفاده از تحلیل و بررسی داده‌ها، می‌توان استراتژی سازمان را کنترل کرد و برای بهبود آن اقدامات لازم را انجام داد.

مدیریت استراتژیک

تفاوت مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک

افراد زیادی برنامه‌ریزی استراتژیک را با مدیریت راهبردی یکسان می‌دانند. در واقع باید گفت آن‌ها مفاهیم یکسان و مشابهی را پوشش می‌دهند.
استفاده از اصطلاح مدیریت استراتژیک در محیط‌های دانشگاهی و تحقیقی رایج‌تر است. با این حال برخی از محققان، اعتقاد دارند که آن‌ها مفاهیم جداگانه‌ایی هستند.

به طور کلی می‌توان گفت مدیریت راهبردی، مفهومی وسیع‌تر از برنامه‌ریزی دارد. در واقع باید گفت، برنامه‌ریزی استراتژیک زیر مجموعه‌ایی از آن است.
وقتی صحبت از برنامه‌ریزی می‌شود یعنی تلاشی مداوم در حال جریان است. این تلاش‌ها منجر به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به اهداف هستند. تمرکز آن به طور ویژه بر آینده بوده و به فکر تحقق اهداف بلند مدت سازمان است.

مدیریت استراتژیک؛ کمک در جهت دستیابی به اهداف سازمانی

به طور کلی اگر قصد فعالیت در رشته‌های مدیریت را دارید باید دارای توانایی بالایی در تصمیم‌گیری داشته باشید. رهبری کردن و استفاده از توانایی و مهارت پرسنل از دیگر مهارت‌هایی است که برای رشته مدیریت لازم است. باید بدانید که فعالیت در این رشته به این معنا نیست که دیگران در پشت سر قرار دهید، بلکه باید یاد بگیرید چگونه دوشادوش آن‌ها حرکت کرده با مدیریت منابع انسانی، در جهت دستیابی به اهداف سازمان حرکت کنید.
بدین منظور لازم است روابط عمومی بالایی داشته باشید، مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات خود را بالا ببرید، فن بیان، در مذاکرات و مصاحبه‌ها را بیاموزید و بر برنامه‌ریزی آینده و تعیین اهداف با توجه به پتانسیل سازمان متمرکز شوید.
همچنین کارلیب با برگزاری آزمون‌های استخدامی مختص پنل کارفرمایان، این امکان را فراهم می‌کند تا در کمترین زمان ممکن نیروهای کار مناسب با مهارت‌های مورد نیاز سمت سازمانی مدنظر خود را گزینش کنید.

بررسی ماموریت ها ، چشم انداز ها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم/ سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید تشریح شد

بررسی ماموریت ها ، چشم انداز ها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم/ سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید تشریح شد

عبدالرضا یزدانی ضمن تشریح ماموریت ها و اهداف کلان شرکت مدیران پارس اقلیم از اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان و مهمترین چالش های این شرکت های سخن گفت.

عبدالرضا یزدانی معاونت برنامه ریزی و توسعه و دانشمند برتر ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ جهان و متخصص در امور سرمایه گذاری در حاشیه رویداد هفته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ماموریت شرکت مدیران پارس اقلیم اظهارداشت: شرکت مدیران پارس اقلیم ماموریت خود را ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از نخبگان با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی- فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات علمی، ایجاد محیطی پویا و چابک برای رشد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی در راستای توسعه محصولات نوآورانه می داند.

وی با اشاره به چشم انداز شرکت متبوعش گفت: شرکت مدیران پارس اقلیم چشم انداز فعالیت های خود را معطوف به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی به منظور قرار گرفتن در جایگاهی شایسته در خلق نوآوری و توسعه می داند.

اهداف کلان شرکت پارس اقلیم

معاون برنامه ریزی و توسعه با بیان مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی چیست؟ اینکه شرکت مدیران پارس اقلیم در پی افزایش توانمندی‌های ساختاری و سازمانی، بهبود مستمر در نحوه انجام فعالیت‌ها، ایجاد سازمان های برتر در تجاری سازی دستاوردهای علمی و همچنین در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری موثر بوده است گفت: پیشگام شدن در توسعه توانمندی‌های شغلی نخبگان و مؤثر در هدایت و حمایت از سرمایه‌های انسانی، دستیابی به سازوکار شفاف و انعطاف‌پذیر توسعه فناوری و جذب دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه توسعه فناوری از دیگر اهداف کلان شرکت است.

یزدانی باتاکید بر اینکه برای نیل به اهداف بالا این شرکت تمرکز خود را بر روی توسعه و ترویج عدالت سازمانی و شایسته‌سالار، تدوین و اجرای برنامه های توسعه مدون، توسعه فنی و علمی آزمایشگاه و تست های پیشرفته قرار داده است تاکید کرد: افزایش تحقیقات به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی، معرفی و بکارگیری فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید و ترویج آن در صنعت، حضور موثر در پروژه‌های نیروگاهی و پتروشیمی و نفت، ارائه خدمات داخلی و خارجی و تداوم رهبری بازار با حفظ استفاده بهینه از تجهیزات مورد نیاز و زیرساخت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و انجام پیش‌بینی‌های لازم نیز دیگر دستورکارهای این شرکت است.

فعالیت های دانش بنیان

وی یکی از مسائل مهم و پراهمیت در ساختار هر کشوری را بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در شرکت ها و سازمان ها برشمرد و در ادامه به یکی از راه هایی که می توان بهره وری و اثربخشی شرکت ها را در این شرایط افزایش داد اشاره کرد و افزود: تولید، تسهیم و انتقال دانش از جمله مواردی هستند که می توانند کارایی و دستاوردهای یک شرکت را افزایش دهند.

این متخصص امور سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه توسعه و گسترش دانش ایجاب می کند که به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای شود بیان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت کسب سرمایه از طریق علم و دانش روز ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ و بقای هر جامعه ای می باشد. این امر می تواند پاسخگوی نیاز ذی نفعان ‌باشد.

اهمیت مقوله دانش

یزدانی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: اهمیت مقوله دانش در دهههای اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان است. امروزه سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو میکنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمانها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راههای دستیابی و حفظ مزیتهای رقابتی تلقی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شرکت های دانش بنیان یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به شمار می روند در ادامه از قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان سخن گفت و افزود: بر اساس این قانون "شرکت یا موسسه دانش بنیان، شرکت یا موسسه ای است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

" شرکت های دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالایی که ایجاد می کنند، نقش ویژه ای در رشد کشور در زمینه های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند. با توجه به مزیت نسبی کشورمان در خصوص نیروهای متخصص و ظرفیت انسانی موجود، تغییر جهت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به اقتصاد دانش‌بنیان تنها از مسیر ساماندهی و راه اندازی این شرکت ها می گذرد. ثروت زایی از علم و فناوری، ایجاد اشتغال پایدار،

ارزش افزوده و تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان به عنوان اهداف توسعه این شرکت ها به حساب می آیند.

اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان

یزدانی در ادامه گفت و گوی خود در پاسخ سوال خبرنگار آنا پیرامون اهداف راه اندازی شرکت دانش بنیان گفت: علاوه بر مطالب پیش گفته تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری‌سازی علم و دانش، حمایت از ایده های نو و تولید فناوری‌های برتر، توانمند سازی واحدهای تحقیقاتی ، ترغیب مخترعان و نوآوران و متخصصان، ترویج فرهنگ آموزش کاربردی ، رفع نیازهای جامعه ، تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، ارتقاء فرهنگ کارآفرینی از اهداف راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. در نهایت تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، اشتغال زایی، کسب درآمد و . نیز موضوعاتی است که در بحث راه اندازی شرکت های دانش بنیان جایگاه ویژه ای دارند.

این کارشناس امور سرمایه گذاری با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود: این مهم می تواند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری با دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهد و با به کارگیری نخبگان، گامی در جهت اشتغال زایی داشته باشند.

مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان در کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان در کشور اشاره کرد و خواستار هماهنگی میان مراکز تحقیقاتی و صنعت، حذف بروکراسی اداری، برگزاری آموزش های علمی و کاربردی به جای آموزش های تئوری ، ایجاد مدل کسب و کار ساختارمند و مشوق های مادی و معنوی در بخش نوآوری شد و تصریح کرد: ضعف در شناخت عوامل برون زای تاثیر گذار در اجرا، عدم برنامه ریزی مناسب، تحلیل ضعیف از بازار و نیاز مشتریان، عدم حمایت دولت و سیستم های مالی از ایده های دانش محور، عدم ثبات در اقتصاد کشور، نرخ های بهره بالای سیستم بانکی، عدم اراده برای کار تیمی، عدم توجه کافی به مالکیت فکری و سطح پایین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزای از مهم ترین نگرانی ها و نارسایی های شرکت های دانش بنیان هستند.

سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید

این متخصص سرمایه گذاری به عنوان بخش آخر سخنان خود از سه تکنولوژی مطرح شده در فرایند تولید مبنی بر تک کریستال، رسوب بخار فیزیکی پرتوی الکترونی و پرس ایزواستاتیک گرم (HIP) سخن گفت و درباره آن ها توضیح داد: تک کریستالی ماده ای است که در آن شبکه کریستالی کل نمونه تا لبه های نمونه پیوسته و نشکن است و مرز دانه ای ندارد. فقدان عیوب مرتبط با مرزهای دانه می تواند به تک کریستال ها خواص منحصر به فردی بدهد. این روش ساختاری همگن را به ماده ساخته شده می دهد. به عنوان مثال در ساخت تیغه ها در توربین استفاده از این تکنولوژی کمک می کند تا چرخش با هزاران دور در دقیقه و فشار گریز از مرکزی که می تواند تا 20 هزار برابر نیروی گرانش برسد را تحمل کند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه و دانشمند برتر ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ، رسوب بخار فیزیکی پرتوی الکترونی را شکلی از رسوب فیزیکی بخار معرفی کرد که در آن یک آند هدف با یک پرتو الکترونی که توسط یک رشته تنگستن باردار تحت خلاء بالا منتشر و بمباران می شود گفت: پرتو الکترونی باعث می شود اتم های هدف به فاز گاز تبدیل شوند. سپس این اتم ها به شکل جامد رسوب می کنند و همه چیز را در محفظه خلاء (در محدوده دید) با یک لایه نازک از ماده آند می پوشانند.

وی در نهایت پرس ایزواستاتیک گرم (HIP) را یک فرآیند تولیدی مطر ح کرد که برای کاهش تخلخل فلزات و افزایش چگالی بسیاری از مواد سرامیکی استفاده می شود و تصریح کرد: این باعث بهبود خواص مکانیکی و کارایی مواد می شود. این روش قطعه را در معرض دمای بالا و فشار ایزو استاتیک گاز در یک مخزن تحت فشار بالا قرار می‌دهد. گرمایش مخزن باعث افزایش سطح فشار درون آن می‌شود. در این تکنولوژی، بسیاری از رویکردها از پمپاژ همزمان گاز آرگون برای رسیدن به سطح فشار لازم استفاده می‌کنند.

معرفی شرکت مدیران پارس اقلیم

شایان ذکر است ؛ شرکت مدیران پارس اقلیم با هدف دستیابی به آینده ترسیم شده و در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به ویژه رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه که مستلزم نگرش صحیح به موضوع نوآوری و فناوری است، در سال 1394 با شماره ثبت ۴۸۴۴۱۸ شروع به فعالیت کرده است. در این راستا، با تشکیل کمیته راهبری تدوین برنامه، برگزاری جلسات کارشناسی با خبرگان نسبت به تعیین خط مشی خود پرداخت. این شرکت همواره در پی آن بوده است تا با تدوین برنامه راهبردی مناسب به توسعه صادرات محصولات و خدمات نائل گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا